Předmět :: Pastoračně sociální gerontologie

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět se zabývá specifiky stárnutí a stáří z hlediska pedagogického, psychologického, sociologického a medicínského a možnostmi sociální práce, pastorace a terapie. Je veden s ohledem na andragogické přístupy práce s dospělými, studenti jsou aktivně zapojováni do hledání odpovědí na životně důležité otázky v mezilidských vztazích napříč generacemi. Kurz poukazuje na způsoby a specifika individuální práce s danými klienty, na možnosti skupinové sociální práce, na práci s rodinou starého člověka i na možnosti práce komunitní. Kurz se zabývá také aplikací jednotlivých metod sociální práce v oblasti práce se starými lidmi (probíraných v předmětu Teorie a metody sociální práce), ukazuje studentům principy práce s danou skupinou v přístupu psychodynamickém, psycho-sociálním, humanistickém, v teorii rolí a dalších. Studenti zažijí také ukázky terapeutických metod v práci s danou cílovou skupinou - muzikoterapie, arteterapie, dramatoterapie, terapie hrou, biblioterapie, canisterapie.

V tomto školním roce →

Pastoračně sociální gerontologie (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. Michaela Veselá

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184