Předmět :: Pastoračně sociální práce s delikventy

Calendar Kalendář

Anotace

Studenti budou seznámeni se současným stavem praxe, teorie i výzkumu v oblasti obecné penologie, s historickým, kulturním i politickým kontextem věznění s ohledem na podmínky České republiky. Dostanou základní informace o legislativním rámci výkonu vazby a trestu odnětí svobody, smyslu trestu jako takového, o psychosociálních teoriích týkajících se příčin delikventního jednání, budou seznámeni se základními rysy kriminální subkultury a některými specifickými skupinami vyskytujícími se v českých věznicích.

Dále se seznámí se základními diagnostickými, intervenčními, edukačními i terapeutickými metodami odborných zaměstnanců věznic a službou duchovních v návaznosti na tyto postupy, jakožto i s úskalími práce v tomto prostředí. V tomto kontextu budou dále seznámeni s možnostmi a úlohou pastorace a katecheze v oblasti postpenitenciární péče. Předmět bude prezentován formou seminářů. Doplněním každého semináře bude videoprojekce k tématu.

V tomto školním roce →

Pastoračně sociální práce s delikventy (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Bc. Martin Škoda

Anotace:

Studenti budou seznámeni se současným stavem praxe, teorie i výzkumu v oblasti obecné penologie, s historickým, kulturním i politickým kontextem věznění s ohledem na podmínky České republiky. Dostanou základní informace o legislativním rámci výkonu vazby a trestu odnětí svobody, smyslu trestu jako takového, o psychosociálních teoriích týkajících se příčin delikventního jednání, budou seznámeni se základními rysy kriminální subkultury a některými specifickými skupinami vyskytujícími se v českých věznicích.

Dále se seznámí se základními diagnostickými, intervenčními, edukačními i terapeutickými metodami odborných zaměstnanců věznic a službou duchovních v návaznosti na tyto postupy, jakožto i s úskalími práce v tomto prostředí. V tomto kontextu budou dále seznámeni s možnostmi a úlohou pastorace a katecheze v oblasti postpenitenciární péče. Předmět bude prezentován formou seminářů. Doplněním každého semináře bude videoprojekce k tématu.

Přednášky
27. 02. 2020 08:30 – 14:15 Pastoračně sociální práce s delikventy [A] (5) Učebna č. 202
12. 03. 2020 08:30 – 14:15 Pastoračně sociální práce s delikventy [A] (7) Učebna č. 202
26. 03. 2020 08:30 – 12:00 Pastoračně sociální práce s delikventy [A] (9) Učebna č. 202

Pastoračně sociální práce s delikventy (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 10
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Mgr. Bc. Martin Škoda

Anotace:

Studenti budou seznámeni se současným stavem praxe, teorie i výzkumu v oblasti obecné penologie, s historickým, kulturním i politickým kontextem věznění s ohledem na podmínky České republiky. Dostanou základní informace o legislativním rámci výkonu vazby a trestu odnětí svobody, smyslu trestu jako takového, o psychosociálních teoriích týkajících se příčin delikventního jednání, budou seznámeni se základními rysy kriminální subkultury a některými specifickými skupinami vyskytujícími se v českých věznicích. Dále se seznámí se základními diagnostickými, intervenčními, edukačními i terapeutickými metodami odborných zaměstnanců věznic a službou duchovních v návaznosti na tyto postupy, jakožto i s úskalími práce v tomto prostředí. V tomto kontextu budou dále seznámeni s možnostmi a úlohou pastorace a katecheze v oblasti postpenitenciární péče. Předmět bude prezentován formou semináře. Doplněním semináře bude video projekce k tématu.

Přednášky
31. 01. 2020 08:30 – 17:30 Pastoračně sociální práce s delikventy [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184