Předmět :: Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací

Calendar Kalendář

Anotace

Probírají se vybrané hraniční životní situace, které nezřídka ve svém sociálním kontextu zasahují širší rámec života společnosti. Tím současně vyvolávají obtížně zvládnutelné etické konflikty, ke kterým v případě jejich pastoračně sociálního řešení musíme zaujímat svá stanoviska. Předmět si neklade za cíl stanovit jednoduchá schémata řešení takových situací, ale snaží se spíše o jejich expozici z různých úhlů pohledu. Tím poskytne prostor pro axiologickou sebereflexi, jako základu, potřebného k upevnění vlastních postojů a názorů k dané problematice.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184