Předmět :: Pastorační dovednosti 2

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět je koncipován jako úvodní kurz integrující biblicko-antropologické, psychosociální a neurolingvistické základy mezilidské komunikace. Cílem předmětu je výuka základních teoretických pojmů a konceptů a vedení studentů k jejich aplikaci a k osvojení si základních komunikačních a pastoračních dovedností. Při výuce se kromě přednášení využívá individuální sebezkušenostní práce studentů ve formě praktických cvičení a následných osobních reflexí, dále skupinová práce studentů, vedení vzájemných rozhovorů a poskytování zpětné vazby. Studenti jsou hodnoceni klasifikovaným zápočtem za prokázané schopnosti komunikovat a aktivně naslouchat, za znalost základních pojmů, písemné zpracování osobních sebereflexí a zpracovaní audionahrávek rozhovorů.

V tomto školním roce →

Pastorační dovednosti 2 (LO 2020/2021 / A - TPČ-T :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Pastorační dovednosti 1.

Přednášky
04. 02. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 02. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 02. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
25. 02. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 03. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 03. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 03. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
25. 03. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
08. 04. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
15. 04. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
22. 04. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost
29. 04. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
06. 05. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost
13. 05. 2021 12:45 – 14:15 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-T] (14) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Pastorační dovednosti 2 (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Pastorační dovednosti 1.

Pastorační dovednosti 2 (LO 2020/2021 / A - TPČ-P :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Pastorační dovednosti 1.

Přednášky
04. 02. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 02. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 02. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
25. 02. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
04. 03. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 03. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 03. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
25. 03. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
08. 04. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
15. 04. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
22. 04. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost
29. 04. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
06. 05. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost
13. 05. 2021 10:30 – 12:00 Pastorační dovednosti 2 [A - TPČ-P] (14) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184