Předmět :: Pastorační dovednosti 2

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět je koncipován jako úvodní kurz integrující biblicko-antropologické, psychosociální a neurolingvistické základy mezilidské komunikace. Cílem předmětu je výuka základních teoretických pojmů a konceptů a vedení studentů k jejich aplikaci a k osvojení si základních komunikačních a pastoračních dovedností. Při výuce se kromě přednášení využívá individuální sebezkušenostní práce studentů ve formě praktických cvičení a následných osobních reflexí, dále skupinová práce studentů, vedení vzájemných rozhovorů a poskytování zpětné vazby. Studenti jsou hodnoceni klasifikovaným zápočtem za prokázané schopnosti komunikovat a aktivně naslouchat, za znalost základních pojmů, písemné zpracování osobních sebereflexí a zpracovaní audionahrávek rozhovorů.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184