Předmět :: Pastorační praktikum 1

Calendar Kalendář

Anotace

Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí a dovedností z psychologie a pastorace v pastorační a sociální práci. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. V první části studenti pracují samostatně na projektech pastorační péče na konkrétních církevních sborech nebo sociální práce ve vybraných sociálních zařízeních. Následně své projekty prezentují. V druhé části předmětu studenti vedou dlouhodobě rozhovory s pastorandy či klienty a vypracovávají kazuistiku. Jejich práce s pastorandem či klientem je provázena skupinovou supervizí.

Povinné prerekvizity: uzavřené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.

V tomto školním roce →

Pastorační praktikum 1 (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS.

Anotace:

Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí a dovedností z psychologie a pastorace v pastorační a sociální práci. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. V první části studenti pracují samostatně na projektech pastorační péče na konkrétních církevních sborech nebo sociální práce ve vybraných sociálních zařízeních. Následně své projekty prezentují. V druhé části předmětu studenti vedou dlouhodobě rozhovory s pastorandy či klienty a vypracovávají kazuistiku. Jejich práce s pastorandem či klientem je provázena skupinovou supervizí.

Povinné prerekvizity: uzavřené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Manželství a rodina, Pastorace 1, Pastorace 2, Pastorační dovednosti 1, Pastorační dovednosti 2, Pastorační směry 1, Pastorační směry 2, Sborová pastorace.

Přednášky
03. 10. 2019 14:30 – 17:00 Pastorační praktikum 1 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
05. 12. 2019 14:30 – 17:00 Pastorační praktikum 1 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Projekt pastorace na sboru

...

An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values

...

Pastorace v místním sboru

...

Kultura organizace

...

Charakter organizace

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184