Předmět :: Pastorační praktikum 1

Calendar Kalendář

Anotace

Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí a dovedností z pastorace v pastorační práci. V prvním semestru studenti vypracovávají projekt pastorace na konkrétním sboru,který následně prezentují. Ve druhém semestru vedou dlouhodobě pastorační rozhovor, vypracovávají pastorační kazuistiku, kterou následně přináší na skupinovou supervizi. Povinné prerekvizity: dokončené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.V případě, že z důvodu rozvrhu student nemohl absolvovat Pastoraci I v předchozích letech a směřuje k uzavření studia,vyučující může povolit výjimku ve formě souběžného absolvování Pastoračního praktika 1 a Pastorace 1. Povinnou prerekvizitou pastoračního praktika 2 je ukončení Pastorace 1 a Pastoračního praktika 1.

V tomto školním roce →

Pastorační praktikum 1 (ZO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS.

Anotace:

Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí a dovedností z pastorace v pastorační práci. V prvním semestru studenti vypracovávají projekt pastorace na konkrétním sboru,který následně prezentují. Ve druhém semestru vedou dlouhodobě pastorační rozhovor, vypracovávají pastorační kazuistiku, kterou následně přináší na skupinovou supervizi. Povinné prerekvizity: dokončené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.V případě, že z důvodu rozvrhu student nemohl absolvovat Pastoraci I v předchozích letech a směřuje k uzavření studia,vyučující může povolit výjimku ve formě souběžného absolvování Pastoračního praktika 1 a Pastorace 1. Povinnou prerekvizitou pastoračního praktika 2 je ukončení Pastorace 1 a Pastoračního praktika 1.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Manželství a rodina, Pastorace 1, Pastorace 2, Pastorační dovednosti 1, Pastorační dovednosti 2, Pastorační směry 1, Pastorační směry 2, Sborová pastorace.

Přednášky
08. 09. 2018 08:30 – 11:50 Pastorační praktikum 1 [A] (1) Učebna č. 202
03. 11. 2018 08:30 – 11:50 Pastorační praktikum 1 [A] (2) Učebna č. 202
05. 01. 2019 08:30 – 11:50 Pastorační praktikum 1 [A] (3) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Projekt pastorace na sboru

...

An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values

...

Pastorace v místním sboru

...

Kultura organizace

...

Charakter organizace

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184