Předmět :: Pastorační směry 1

Calendar Kalendář

Anotace

Anotace od roku 2016: Záměrem předmětu je předložit přehled o metodách a přístupech jak křesťanských, tak sekulárních terapií se zaměřením na jejich použitelnost při pastoraci. Součástí výuky je kritické hodnocení jednotlivých směrů a jejich integrace s teologickými předpoklady. Seznámení s terapeutickými a pastoračními směry postupuje od získání základních informací přes hlubší porozumění jejich základním tezím a jejich kritické hodnocení k aplikačnímu výstupu spočívajícímu ve formulování základní představy o vlastním pastoračním přístupu.

Cíle výuky: Studenti získají přehled a budou znát fakta a výchozí předpoklady základních psychoterapeutických škol a hlavních přístupů křesťanského poradenství. Studenti dokáží tyto směry kriticky hodnotit a budou schopni integrovat tyto směry s vlastními teologickými přesvědčeními. Studenti se seznámí hlouběji s jedním konkrétním směrem a dokáží vysvětlit proces utváření teoretických základů směru a jeho aplikace v terapii. V průběhu kurzu prakticky provádějí proces integrace a jsou v tomto smyslu připraveni na další samostudium dané problematiky. Studenti ukončí kurz s vytvořenými základy pro vlastní přístup k pastorační práci s lidmi.

Rámcový rozpis učiva: klasická psychoanalýza; ego-psychologie a teorie objektních vztahů, self-psychologie a kulturní psychoanalýza, vztahová psychoanalýza, analytická psychologie na osobu zaměřený přístup (rogersovská psychoterapie) kognitivně-behaviorální terapie gestalt terapie, logoterapie a existenciální analýza experienciální RT, strukturní RT, strategická RT, systemické a narativní přístupy v RT, Bowenova RT nouthetické a biblické poradenství, duchovní formování; vnitřní uzdravení; křesťanské poradenství – psychodynamická perspektiva; křesťansky orientovaná psychoterapie: přístupy a perspektivy

Výstupy: písemné domácí úkoly aktivní účast na semináři průběžné testy písemná seminární práce (první část kurzu) písemná reflexe (druhá část kurzu)

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení průběžných testů, písemné seminární práce a písemné reflexe. Přihlíží se též k plnění domácích úkolů

Literatura Adams, J. Competent to Counsel. Zondervan. 1986. Allender, D. Cesta uzdravení. Bratislava: Porta Libri. 2003. Cloud, H., Townsend, J. Hranice. Praha: Návrat domů. 2002. Crabb, L. Osobnost člověka. Praha: Návrat domů. 1995. Crabb, L. Umění přiblížit se. Praha: Návrat domů. 2000. Fonagy, P., Target M. Pschoanalytické teorie. Praha: Portál. 2005. Foster, R., Beebe, G. Longing for God: Seven Paths of Christian Devotion. Inter Varsity Press. 2009. Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha: Postál. 2006. McMinn, M., Campbell, C. Integrative Psychotherapy: Toward a Comprehensive Christian Approach. IVP Academic. 2007. Mitchell, S. A., Blacková, M. J. Freud a po Freudovi. Praha: Triton, 1999. Langmajer, J., Balcar, K., Špitz, J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2010. Payneová, L. Uzdravující přítomnost. Praha: Návrat domů. 2008. Powlison, D. Speaking Truth in Love: Counsel in Community. NC: New Growth Press. 2005. Prochaska, J. O., Norcross, J. C. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada. 1999. Tournier, P. Osoba a osobnost. Praha: Návrat domů. 1998. Tripp, Paul D. Instruments in the Redeemer’s Hands: People in Need of Change Helping People in Need of Change. NJ: P&R Publishing. 2002. Vybíral, Z., Roubal, J., (vyd.) Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010. Willard, D. Renovation of the Heart. CO: NavPress. 2002.

Anotace do roku 2016 Záměrem předmětu je předložit přehled o metodách a přístupech jak křesťanských, tak sekulárních terapií se zaměřením na jejich použitelnost při pastoraci. Součástí výuky je kritické hodnocení jednotlivých směrů a jejich integrace s teologickými předpoklady. Seznámení s terapeutickými a pastoračními směry postupuje od získání základních informací přes hlubší porozumění jejich základním tezím a jejich kritické hodnocení k aplikačnímu výstupu spočívajícímu ve formulování základní představy o vlastním pastoračním přístupu. Metodicky předmět využívá samostudia při získávání informací, referátů a písemné práce, jejichž prostřednictvím studenti proniknou hlouběji do několika směrů, diskuse, která formuje schopnost kritického hodnocení a závěrečnou zkouškou, která směruje studovaný materiál k vlastní aplikaci. Předmět navazuje na základní kurz Psychologie osobnosti a volně na něj navazuje kurz Základy psychoterapie.

V tomto školním roce →

Pastorační směry 1 (ZO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Marek Macák

Přednášky
19. 09. 2018 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (3) Učebna č. 202
03. 10. 2018 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (5) Učebna č. 202
17. 10. 2018 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (7) Učebna č. 202
31. 10. 2018 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (9) Učebna č. 202
14. 11. 2018 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (11) Učebna č. 202
28. 11. 2018 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (13) Učebna č. 202
12. 12. 2018 14:30 – 17:45 Pastorační směry 1 [A] (14) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Logoterapie

...

Teorie KBT

...

Metody KBT

...

Rogersovská terapie

...

Gestalt psychoterapie

...

Psychoanalýza po Freudovi

...

Psychoanalýza a dynamická psychoterapie

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184