Předmět :: Pastorační směry 2

Calendar Kalendář

Anotace

Anotace od roku 2016: Záměrem předmětu je předložit přehled o metodách a přístupech jak křesťanských, tak sekulárních terapií se zaměřením na jejich použitelnost při pastoraci. Součástí výuky je kritické hodnocení jednotlivých směrů a jejich integrace s teologickými předpoklady. Seznámení s terapeutickými a pastoračními směry postupuje od získání základních informací přes hlubší porozumění jejich základním tezím a jejich kritické hodnocení k aplikačnímu výstupu spočívajícímu ve formulování základní představy o vlastním pastoračním přístupu.

Cíle výuky Studenti získají přehled a budou znát fakta a výchozí předpoklady základních psychoterapeutických škol a hlavních přístupů křesťanského poradenství. Studenti dokáží tyto směry kriticky hodnotit a budou schopni integrovat tyto směry s vlastními teologickými přesvědčeními. Studenti se seznámí hlouběji s jedním konkrétním směrem a dokáží vysvětlit proces utváření teoretických základů směru a jeho aplikace v terapii. V průběhu kurzu prakticky provádějí proces integrace a jsou v tomto smyslu připraveni na další samostudium dané problematiky. Studenti ukončí kurz s vytvořenými základy pro vlastní přístup k pastorační práci s lidmi.

Rámcový rozpis učiva klasická psychoanalýza; ego-psychologie a teorie objektních vztahů, self-psychologie a kulturní psychoanalýza, vztahová psychoanalýza, analytická psychologie na osobu zaměřený přístup (rogersovská psychoterapie) kognitivně-behaviorální terapie gestalt terapie, logoterapie a existenciální analýza experienciální RT, strukturní RT, strategická RT, systemické a narativní přístupy v RT, Bowenova RT nouthetické a biblické poradenství, duchovní formování; vnitřní uzdravení; křesťanské poradenství – psychodynamická perspektiva; křesťansky orientovaná psychoterapie: přístupy a perspektivy

Výstupy písemné domácí úkoly aktivní účast na semináři průběžné testy písemná seminární práce (první část kurzu) písemná reflexe (druhá část kurzu)

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení průběžných testů, písemné seminární práce a písemné reflexe. Přihlíží se též k plnění domácích úkolů

Literatura Adams, J. Competent to Counsel. Zondervan. 1986. Allender, D. Cesta uzdravení. Bratislava: Porta Libri. 2003. Cloud, H., Townsend, J. Hranice. Praha: Návrat domů. 2002. Crabb, L. Osobnost člověka. Praha: Návrat domů. 1995. Crabb, L. Umění přiblížit se. Praha: Návrat domů. 2000. Fonagy, P., Target M. Pschoanalytické teorie. Praha: Portál. 2005. Foster, R., Beebe, G. Longing for God: Seven Paths of Christian Devotion. Inter Varsity Press. 2009. Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha: Postál. 2006. McMinn, M., Campbell, C. Integrative Psychotherapy: Toward a Comprehensive Christian Approach. IVP Academic. 2007. Mitchell, S. A., Blacková, M. J. Freud a po Freudovi. Praha: Triton, 1999. Langmajer, J., Balcar, K., Špitz, J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2010. Payneová, L. Uzdravující přítomnost. Praha: Návrat domů. 2008. Powlison, D. Speaking Truth in Love: Counsel in Community. NC: New Growth Press. 2005. Prochaska, J. O., Norcross, J. C. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada. 1999. Tournier, P. Osoba a osobnost. Praha: Návrat domů. 1998. Tripp, Paul D. Instruments in the Redeemer’s Hands: People in Need of Change Helping People in Need of Change. NJ: P&R Publishing. 2002. Vybíral, Z., Roubal, J., (vyd.) Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010. Willard, D. Renovation of the Heart. CO: NavPress. 2002.

Anotace do roku 2016 Záměrem předmětu je předložit přehled o metodách a přístupech jak křesťanských, tak sekulárních terapií se zaměřením na jejich použitelnost při pastoraci. Součástí výuky je kritické hodnocení jednotlivých směrů a jejich integrace s teologickými předpoklady. Seznámení s terapeutickými a pastoračními směry postupuje od získání základních informací přes hlubší porozumění jejich základním tezím a jejich kritické hodnocení k aplikačnímu výstupu spočívajícímu ve formulování základní představy o vlastním pastoračním přístupu. Metodicky předmět využívá samostudia při získávání informací, referátů a písemné práce, jejichž prostřednictvím studenti proniknou hlouběji do několika směrů, diskuse, která formuje schopnost kritického hodnocení a závěrečnou zkouškou, která směruje studovaný materiál k vlastní aplikaci. Předmět navazuje na základní kurz Psychologie osobnosti a volně na něj navazuje kurz Základy psychoterapie.

V tomto školním roce →

Pastorační směry 2 (LO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 7
Počet týdnů v semestru: 2

Učitelé: Mgr. Marek Macák

V minulých letech →

Archiv →

Integrativní psychoterapie

...

Vnitřní uzdravení

...

Biblické poradenství

...

Nouthetické poradenství

...

Hranice

...

Duchovní formování verze II

...

Dan Allender

...

Duchovní formování verze I

...

Výpisky z prvních kapitol knihy P.Trippa

...

Biblické poradenství - Powlison

...

Nouthetické poradenství

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184