Předmět :: Pastorální teologie

Calendar Kalendář

Anotace

Pastorální teologie se pokouší odpovědět na otázky po smyslu a směru pastýřské, kazatelské i sociální práce v církvi a ve společnosti. Jejím úkolem je vypracovat na základě biblického svědectví odpovědi na problematiku pastýřského vedení a služby. Pastorální teologie je středem praktické teologie a pomáhá pochopit její jádro a východisko jako teologie aplikované. Pastorální teologie je zásadní pro zakotvení a zasazení studia praktické teologie do kontextu Bible a teologického myšlení a vede k rozpoznání důležitosti spojení teologického myšlení s praxí.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184