Předmět :: Pastorální teologie a služba církve: Misiologie

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět „misiologie“ zahrnuje uvedení do biblických základů misie, dějin misie církve a otevření problematiky poslání Kristovy církve dnes. Křesťanské poslání a smysl existence církve jsou reflektovány z aspektu misijního pověření. Holistická misie na pozadí christologie se zabývá vztahem evangelizace a sociální akce. Misiologie se také dotýká současné úlohy a angažovanosti církve i aktuálních problémů dialogu s jinými filozofiemi a náboženstvími.

V tomto školním roce →

Pastorální teologie a služba církve: Misiologie (LO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Předmět „misiologie“ zahrnuje uvedení do biblických základů misie, dějin misie církve a otevření problematiky poslání Kristovy církve dnes. Křesťanské poslání a smysl existence církve jsou reflektovány z aspektu misijního pověření. Holistická misie na pozadí christologie se zabývá vztahem evangelizace a sociální akce. Misiologie se také dotýká současné úlohy a angažovanosti církve i aktuálních problémů dialogu s jinými filozofiemi a náboženstvími.

Pastorální teologie a služba církve: Misiologie (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Předmět „misiologie“ zahrnuje uvedení do biblických základů misie, dějin misie církve a otevření problematiky poslání Kristovy církve dnes. Křesťanské poslání a smysl existence církve jsou reflektovány z aspektu misijního pověření. Holistická misie na pozadí christologie se zabývá vztahem evangelizace a sociální akce. Misiologie se také dotýká současné úlohy a angažovanosti církve i aktuálních problémů dialogu s jinými filozofiemi a náboženstvími.

Přednášky
22. 09. 2021 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (1) Učebna č. 201
06. 10. 2021 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (2) Učebna č. 201
20. 10. 2021 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (3) Učebna č. 201
03. 11. 2021 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (4) Učebna č. 201
01. 12. 2021 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (5) Učebna č. 201
15. 12. 2021 10:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (6) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Projekty k vypracování

Seznam studijních projektů pro studenty 2017-2018

Christologie misie

Jak jednotlivé christologické články ovlivňují naše pojetí misie

Mezináboženský dialog

Dialog jako součást misie církve. Dialog v Bibli. Dialog v současném kontextu.

Společně k životu

Misijní dokument SRC, prezentovaný na Valném shromáždění v Jižní Koreji, 2013

Úvod do misiologie

Rozhovor o náplni a širokém záběru teologie misie s přihlédnutím k dějinám a biblickým základům.

Sylabus - misiologie

Sylabus obsahuje některé teze, odkazy na literaturu a je průvodcem konzultacemi.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184