Předmět :: Pastorální teologie a služba církve: Misiologie

Calendar Kalendář

Anotace

Misiologie obsahuje uvedení do biblických základů a dějin teologie misie v církvi. Důraz je položen na rozvíjení misijní hermeneutiky a misijní aplikace textů Písma. Křesťanské poslání a smysl existence církve jsou reflektovány z aspektu misijního pověření. Holistická misie na pozadí christologie se zabývá vztahem evangelizace a sociální akce. Misiologie se také dotýká současné úlohy a angažovanosti církve i aktuálních problémů mezináboženského dialogu. Pozornost je věnována vztahu evangelia a kultury, etice misie i dnešním nebezpečným jevům ve společnosti, jakými jsou např. rasismus, nacionalismus, etnocentrismus, xenofobie a různé formy levicového i pravicového extrémismu.

V tomto školním roce →

Pastorální teologie a služba církve: Misiologie (ZO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Misiologie obsahuje uvedení do biblických základů a dějin teologie misie v církvi. Důraz je položen na rozvíjení misijní hermeneutiky a misijní aplikace textů Písma. Křesťanské poslání a smysl existence církve jsou reflektovány z aspektu misijního pověření. Holistická misie na pozadí christologie se zabývá vztahem evangelizace a sociální akce. Misiologie se také dotýká současné úlohy a angažovanosti církve i aktuálních problémů mezináboženského dialogu. Pozornost je věnována vztahu evangelia a kultury, etice misie i dnešním nebezpečným jevům ve společnosti, jakými jsou např. rasismus, nacionalismus, etnocentrismus, xenofobie a různé formy levicového i pravicového extrémismu.

Přednášky
29. 11. 2019 15:05 – 19:30 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
30. 11. 2019 08:30 – 16:55 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Pastorální teologie a služba církve: Misiologie (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Misiologie obsahuje uvedení do biblických základů a dějin teologie misie v církvi. Důraz je položen na rozvíjení misijní hermeneutiky a misijní aplikace textů Písma. Křesťanské poslání a smysl existence církve jsou reflektovány z aspektu misijního pověření. Holistická misie na pozadí christologie se zabývá vztahem evangelizace a sociální akce. Misiologie se také dotýká současné úlohy a angažovanosti církve i aktuálních problémů mezináboženského dialogu. Pozornost je věnována vztahu evangelia a kultury, etice misie i dnešním nebezpečným jevům ve společnosti, jakými jsou např. rasismus, nacionalismus, etnocentrismus, xenofobie a různé formy levicového i pravicového extrémismu.

Přednášky
29. 11. 2019 15:05 – 19:30 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (1)
30. 11. 2019 08:30 – 16:55 Pastorální teologie a služba církve: Misiologie [A] (2)

V minulých letech →

Archiv →

Projekty k vypracování

Seznam studijních projektů pro studenty 2017-2018

Christologie misie

Jak jednotlivé christologické články ovlivňují naše pojetí misie

Mezináboženský dialog

Dialog jako součást misie církve. Dialog v Bibli. Dialog v současném kontextu.

Společně k životu

Misijní dokument SRC, prezentovaný na Valném shromáždění v Jižní Koreji, 2013

Úvod do misiologie

Rozhovor o náplni a širokém záběru teologie misie s přihlédnutím k dějinám a biblickým základům.

Sylabus - misiologie

Sylabus obsahuje některé teze, odkazy na literaturu a je průvodcem konzultacemi.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184