Předmět :: Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět reflektuje na základě Bible a církevní tradice pojetí církve jako eschatologické skutečnosti, projevující se v současných církevních útvarech. Varuje praktickou teologii na jedné straně před přílišným aktivismem, na druhé straně před pasivitou a mentalitou ghetta. Zabývá se různými eklesiologickými modely, problematikou ekumenické práce a pojetím jednoty a plurality v církvi.

V tomto školním roce →

Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Předmět reflektuje na základě Bible a církevní tradice pojetí církve jako eschatologické skutečnosti, projevující se v současných církevních útvarech. Varuje praktickou teologii na jedné straně před přílišným aktivismem, na druhé straně před pasivitou a mentalitou ghetta. Zabývá se různými eklesiologickými modely, problematikou ekumenické práce a pojetím jednoty a plurality v církvi.

Přednášky
16. 09. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (1) Učebna č. 202
30. 09. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (2) Učebna č. 202
14. 10. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (3) Učebna č. 202
11. 11. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (4) Učebna č. 202
25. 11. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (5) Učebna č. 202
09. 12. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (6) Učebna č. 202
16. 12. 2020 08:30 – 12:00 Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie [A] (7) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Biblické a teologické reflexe o církvi

Různé přístupy k církvi.

Večeře Páně-eucharistie

Různá pojetí Večeře Páně

Nové cesty církve

Eklesiologické hledání

Proces institucionalismu

Nebezpečí institucionalismu v organizaci

Definice církve

Pokusy o definování církve

Limské dokumenty ekumenické konvergence

Křest, eucharistie a ordinovaná služba

Principy novozákonního budování a vzdělávání církve

Uvedení do problematiky budování a vzdělávání církve.

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184