Předmět :: Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP

Calendar Kalendář

Anotace

Průběžná rozšiřující praxe slouží k hlubšímu seznámení se s oborem sociální práce. Student vykonává tuto praxi průběžně formou exkurzí na sociálních institucích.

Součástí předmětu je Seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Studenti se na semináři připravují na jednotlivé praxe. Zde také dochází k hodnocení reflexe zážitků a analýzy problémů, se kterými se studenti na praxi setkali. Důležitou součástí semináře je supervize, která probíhá v malé supervizní skupině pod vedením kvalifikovaného supervizora.

V tomto školním roce →

Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP (ZO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Anotace:

Průběžná rozšiřující praxe slouží k hlubšímu seznámení se s oborem sociální práce. Student vykonává tuto praxi průběžně formou exkurzí na sociálních institucích.

Součástí předmětu je Seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Studenti se na semináři připravují na jednotlivé praxe. Zde také dochází k hodnocení reflexe zážitků a analýzy problémů, se kterými se studenti na praxi setkali. Důležitou součástí semináře je supervize, která probíhá v malé supervizní skupině pod vedením kvalifikovaného supervizora.

Přednášky
26. 10. 2018 10:30 – 12:00 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (8) Učebna č. 201
10. 01. 2019 12:45 – 14:15 Praxe průběžná rozšiřující 1 PSP [A] (14) Učebna č. 201

V minulých letech →

Sylabus praxe

...

Praxe smlouva

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184