Předmět :: Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP

Calendar Kalendář

Anotace

Průběžná rozšiřující praxe slouží k hlubšímu seznámení se s oborem sociální práce. Student vykonává tuto praxi průběžně na vybraném pracovišti. Student dálkového studia může vykonávat praxi v rámci své práce.

Seminář k praxi. Součástí předmětu je seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Supervize nabízí studentům bezpečný prostor pro reflexi odborné praxe. Student přináší na setkání témata/zakázky: reflektování práce s klienty, řešení problémů na pracovišti/praxi, rozbor náročných situací, ztrátu motivace, etická dilemata. Pod odborným vedením supervizora jsou pak tato témata/zakázky sdílené a řešené pomocí metod supervize, včetně využití kreativních pomůcek, modelování situací, hraní rolí, myšlenkových map.

Student v průběhu reflexe odborné praxe v rámci supervize získává cílové kompetence: dovednosti (student nalézá zakázku, formuluje ji a podílí se na jejím splnění, získává zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v sociální práci), znalosti (co to je supervize, její definování, cíle, funkce, metody, formy, etické principy) a postoje (dovednosti a znalosti upevňují žádoucí postoje studenta).

Cílem průběžné rozšiřující praxe je, aby si student prakticky vyzkoušel poznatky a metody, se kterými se seznamuje v teoretickém studiu a aby porozuměl zaměření, cílům a hodnotám v sociální práci v konkrétní sociální organizaci. Dále, aby získal zkušenost v přímé práci s klientem, kde si může ověřit a rozvíjet svoje komunikační a psychosociální dovednosti, zejména naslouchání potřebám klienta ve vztahu k naslouchání sobě samému a prostředí organizace. V prostoru pravidel organizace a potřeb klienta může student sledovat svoje schopnosti kooperovat ve prospěch klienta. Přitom se student zajímá o etické problémy a etická dilemata, uvědomuje si svoje hodnoty, dovednosti, zájmy, postoje. Má příležitost si v praxi ověřit svoje silné a slabé stránky ve vztazích, objevit svoje povolání směrem k pomáhání. Poznání a praktické zkušenosti má pak student příležitost sdílet pod odborným vedením na seminářích k praxi a supervizi.

V tomto školním roce →

Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP (LO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 3
Počet týdnů v semestru: 6

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Anotace:

Průběžná rozšiřující praxe slouží k hlubšímu seznámení se s oborem sociální práce. Student vykonává tuto praxi průběžně na vybraném pracovišti. Student dálkového studia může vykonávat praxi v rámci své práce.

Seminář k praxi. Součástí předmětu je seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Supervize nabízí studentům bezpečný prostor pro reflexi odborné praxe. Student přináší na setkání témata/zakázky: reflektování práce s klienty, řešení problémů na pracovišti/praxi, rozbor náročných situací, ztrátu motivace, etická dilemata. Pod odborným vedením supervizora jsou pak tato témata/zakázky sdílené a řešené pomocí metod supervize, včetně využití kreativních pomůcek, modelování situací, hraní rolí, myšlenkových map.

Student v průběhu reflexe odborné praxe v rámci supervize získává cílové kompetence: dovednosti (student nalézá zakázku, formuluje ji a podílí se na jejím splnění, získává zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v sociální práci), znalosti (co to je supervize, její definování, cíle, funkce, metody, formy, etické principy) a postoje (dovednosti a znalosti upevňují žádoucí postoje studenta).

Cílem průběžné rozšiřující praxe je, aby si student prakticky vyzkoušel poznatky a metody, se kterými se seznamuje v teoretickém studiu a aby porozuměl zaměření, cílům a hodnotám v sociální práci v konkrétní sociální organizaci. Dále, aby získal zkušenost v přímé práci s klientem, kde si může ověřit a rozvíjet svoje komunikační a psychosociální dovednosti, zejména naslouchání potřebám klienta ve vztahu k naslouchání sobě samému a prostředí organizace. V prostoru pravidel organizace a potřeb klienta může student sledovat svoje schopnosti kooperovat ve prospěch klienta. Přitom se student zajímá o etické problémy a etická dilemata, uvědomuje si svoje hodnoty, dovednosti, zájmy, postoje. Má příležitost si v praxi ověřit svoje silné a slabé stránky ve vztazích, objevit svoje povolání směrem k pomáhání. Poznání a praktické zkušenosti má pak student příležitost sdílet pod odborným vedením na seminářích k praxi a supervizi.

Přednášky
14. 02. 2019 16:15 – 17:45 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (3) Učebna č. 201
15. 02. 2019 10:30 – 12:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (1) Učebna č. 201
28. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
29. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (4) Učebna č. 201
25. 04. 2019 16:15 – 17:45 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (2) Učebna č. 201
26. 04. 2019 10:30 – 12:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (5) Učebna č. 201

V minulých letech →

Portfolium

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184