Předmět :: Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP

Calendar Kalendář

Anotace

Průběžná rozšiřující praxe slouží k hlubšímu seznámení se s oborem sociální práce. Student vykonává tuto praxi průběžně na vybraném pracovišti. Studenti dálkového studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce. Součástí předmětu je seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní.

Cílem průběžné úvodní praxe je, aby si student prakticky vyzkoušel poznatky a metody, se kterými se seznamuje v teoretickém studiu a aby porozuměl cílům a hodnotám v sociální práci v konkrétní sociální organizaci. Dále, aby získal zkušenost v přímé práci s klientem, kde si může ověřit a rozvíjet svoje komunikační a psychosociální dovednosti, zejména naslouchání potřebám klienta ve vztahu k naslouchání sobě samému a prostředí organizace. Nedílnou součástí je spolupráce s týmem pracovníků a vedením organizace. Zde může student sledovat svoje reakce na potřeby klienta, na etické problémy a etická dilemata , dovednosti, zájmy, postoje a schopnosti kooperovat. Má příležitost si v praxi ověřit svoje silné a slabé stránky ve vztazích, objevit svoje povolání směrem k pomáhání. Poznání a praktické zkušenosti má pak student příležitost sdílet pod odborným vedením na seminářích k praxi a supervizi.

Rámcový rozpis praxe: Praxe Individuální praxi student vykonává na pracovišti, které si sám zvolí po dohodě s vedoucím praxe. Praxe je vykonávána v sociálních zařízeních, může být umožněna také praxe v rámci církve. Zvolená praxe musí mít přímou souvislost se studovaným oborem. Během celého studia by měl student absolvovat praxi především na těchto typech pracovišť: sociální práce s ohroženými a zanedbávanými dětmi a jejich rodinami sociální práce se fyzicky nebo mentálně handicapovanými dětmi, případně i s jejich rodinami sociální práce s rizikovou mládeží (například nízkoprahové zařízení) sociální práce s drogově závislými sociální práce s menšinami, případně v sociálně vyloučených lokalitách sociální práce s nositeli asociálního chování a pachateli trestné činnosti sociální péče o seniory sociální práce s lidmi bez domova úřad práce, OSPOD

V tomto školním roce →

Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP (LO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 3
Počet týdnů v semestru: 6

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Anotace:

Průběžná rozšiřující praxe slouží k hlubšímu seznámení se s oborem sociální práce. Student vykonává tuto praxi průběžně na vybraném pracovišti. Studenti dálkového studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce. Součástí předmětu je seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní.

Cílem průběžné úvodní praxe je, aby si student prakticky vyzkoušel poznatky a metody, se kterými se seznamuje v teoretickém studiu a aby porozuměl cílům a hodnotám v sociální práci v konkrétní sociální organizaci. Dále, aby získal zkušenost v přímé práci s klientem, kde si může ověřit a rozvíjet svoje komunikační a psychosociální dovednosti, zejména naslouchání potřebám klienta ve vztahu k naslouchání sobě samému a prostředí organizace. Nedílnou součástí je spolupráce s týmem pracovníků a vedením organizace. Zde může student sledovat svoje reakce na potřeby klienta, na etické problémy a etická dilemata , dovednosti, zájmy, postoje a schopnosti kooperovat. Má příležitost si v praxi ověřit svoje silné a slabé stránky ve vztazích, objevit svoje povolání směrem k pomáhání. Poznání a praktické zkušenosti má pak student příležitost sdílet pod odborným vedením na seminářích k praxi a supervizi.

Rámcový rozpis praxe: Praxe Individuální praxi student vykonává na pracovišti, které si sám zvolí po dohodě s vedoucím praxe. Praxe je vykonávána v sociálních zařízeních, může být umožněna také praxe v rámci církve. Zvolená praxe musí mít přímou souvislost se studovaným oborem. Během celého studia by měl student absolvovat praxi především na těchto typech pracovišť: sociální práce s ohroženými a zanedbávanými dětmi a jejich rodinami sociální práce se fyzicky nebo mentálně handicapovanými dětmi, případně i s jejich rodinami sociální práce s rizikovou mládeží (například nízkoprahové zařízení) sociální práce s drogově závislými sociální práce s menšinami, případně v sociálně vyloučených lokalitách sociální práce s nositeli asociálního chování a pachateli trestné činnosti sociální péče o seniory sociální práce s lidmi bez domova úřad práce, OSPOD

Přednášky
14. 02. 2019 16:15 – 17:45 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (3) Učebna č. 201
15. 02. 2019 10:30 – 12:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (1) Učebna č. 201
28. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
29. 03. 2019 12:45 – 14:15 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (4) Učebna č. 201
25. 04. 2019 16:15 – 17:45 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (2) Učebna č. 201
26. 04. 2019 10:30 – 12:00 Praxe průběžná rozšiřující 2 PSP [A] (5) Učebna č. 201

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184