Předmět :: Praxe průběžná specializační 1 PSP

Calendar Kalendář

Anotace

V tomto školním roce bude tato praxe probíhat v režimu Pastoračního praktika. Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí a dovedností z psychologie a pastorace v pastorační a sociální práci. Povinné prerekvizity: uzavřené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.

V tomto školním roce →

Praxe průběžná specializační 1 PSP (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 3

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS.

Anotace:

V tomto školním roce bude tato praxe probíhat v režimu Pastoračního praktika. Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí a dovedností z psychologie a pastorace v pastorační a sociální práci. Povinné prerekvizity: uzavřené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.

Přednášky
10. 09. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (1) Učebna č. 201
01. 10. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (2) Učebna č. 201
17. 12. 2020 14:30 – 16:00 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (3) Učebna č. 201

Praxe průběžná specializační 1 PSP (ZO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS.

Anotace:

Průběžná praxe specializační slouží k hlubšímu seznámení se s oborem sociální práce. Student vykonává tuto praxi průběžně na vybraném pracovišti. Studenti dálkového studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce. Součástí předmětu seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní.

Přednášky
23. 01. 2021 12:30 – 15:50 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Projekt pastorace na sboru

...

Schwartzovy základní hodnoty

...

Pastorace v místním sboru

...

Kultura organizace

...

Znaky a charakter organizace

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184