Předmět :: Praxe průběžná specializační 1 PSP

Calendar Kalendář

Anotace

V tomto školním roce bude tato praxe probíhat v režimu shodném s předmětem Pastorační praktikum. Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí a dovedností z psychologie pastorace v pastorační a sociální práci. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je supervizní seminář, při kterém jsou předkládány pastorační témata ve formě konkrétních kasuistik z práce pastoračních pracovníků, kazatelů, samotných studentů. Druhou částí je praxe studentů na sborech či v křesťanských zařízeních.
Povinné prerekvizity: uzavřené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.

V tomto školním roce →

Praxe průběžná specializační 1 PSP (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS., Bc. Zuzana Vačkářová

Anotace:

V tomto školním roce bude tato praxe probíhat v režimu shodném s předmětem Pastorační praktikum. Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí a dovedností z psychologie pastorace v pastorační a sociální práci. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je supervizní seminář, při kterém jsou předkládány pastorační témata ve formě konkrétních kasuistik z práce pastoračních pracovníků, kazatelů, samotných studentů. Druhou částí je praxe studentů na sborech či v křesťanských zařízeních.
Povinné prerekvizity: uzavřené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.

Přednášky
03. 10. 2019 14:30 – 17:00 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
05. 12. 2019 14:30 – 17:00 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Praxe průběžná specializační 1 PSP (ZO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 4

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS., Bc. Zuzana Vačkářová

Anotace:

Odborné praxe studentů jsou integrální součástí studia a zabírají zhruba čtvrtinu celkového vyučovacího času. Spolu s Praxe navazuje na odbornou výuku a reflektuje strukturu učebního plánu. Reflexe zkušeností z praxe je naopak součástí výuky především praktických předmětů. teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání.

Přednášky
18. 01. 2020 12:30 – 15:50 Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Projekt pastorace na sboru

...

Schwartzovy základní hodnoty

...

Pastorace v místním sboru

...

Kultura organizace

...

Znaky a charakter organizace

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184