Předmět :: Praxe průběžná specializační 2 PSP

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět vytváří prostor pro praktickou aplikaci teoretických znalostí a dovedností z teologie, pastorace, psychologie a sociální práce. Studující vedou dlouhodobě rozhovory s pastorandy či klienty a vypracovávají kazuistiku, kterou následně prezentují ve skupině. Kazuistiky se mohou týkat různých oblastí pastorační práce - pastorace dětí, dorostenců, mládeže, manželských párů, rodin v různých životních etapách, seniorů. Jejich práce s pastorandem či klientem je provázena skupinovou supervizí. Povinné prerekvizity: uzavřené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.

V tomto školním roce →

Praxe průběžná specializační 2 PSP (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS., Bc. Zuzana Vačkářová

Anotace:

Předmět vytváří prostor pro praktickou aplikaci teoretických znalostí a dovedností z teologie, pastorace, psychologie a sociální práce. Studující vedou dlouhodobě rozhovory s pastorandy či klienty a vypracovávají kazuistiku, kterou následně prezentují ve skupině. Kazuistiky se mohou týkat různých oblastí pastorační práce - pastorace dětí, dorostenců, mládeže, manželských párů, rodin v různých životních etapách, seniorů. Jejich práce s pastorandem či klientem je provázena skupinovou supervizí. Povinné prerekvizity: uzavřené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.

Přednášky
06. 02. 2020 16:15 – 17:45 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
05. 03. 2020 14:30 – 17:00 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
26. 03. 2020 14:30 – 17:00 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
30. 04. 2020 14:30 – 17:00 Praxe průběžná specializační 2 PSP [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová

Praxe průběžná specializační 2 PSP (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 4

Učitelé: Mgr. Dana Staňková, DiS., Bc. Zuzana Vačkářová

Anotace:

Odborné praxe studentů jsou integrální součástí studia a zabírají zhruba čtvrtinu celkového vyučovacího času. Spolu s Praxe navazuje na odbornou výuku a reflektuje strukturu učebního plánu. Reflexe zkušeností z praxe je naopak součástí výuky především praktických předmětů. teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání.

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184