Předmět :: Praxe průběžná: úvodní 1 PSP

Calendar Kalendář

Anotace

opravit počet hodin, j. opravit na z. vačkářová - zatím není v systému!!!

V příštím školním roce →

V tomto školním roce →

Praxe průběžná: úvodní 1 PSP (ZO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 4
Počet týdnů v semestru: 10

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Anotace:

Průběžná úvodní praxe slouží k seznámení se studenta s nejběžnějšími oblastmi sociální práce a možností začít reflektovat své první zkušenosti s prací s klienty v rámci sociální organizace nebo církve.

Součástí předmětu seminář k praxi, který má charakter informativní a organizační.

Cílem průběžné úvodní praxe je, aby studenti: získali základní přehled o tom, na jakých pracovištích se provádí sociální práce; seznámili se se nejběžnějšími skupinami klientů sociální práce; měli možnost začít reflektovat, která oblast sociální práce je pro ně zvláště zajímavá; mohli získané teoretické poznatky konfrontovat s reálnou praxí; začali získávat první zkušenosti s prací s klienty.

Rámcový rozpis praxe Praxe Individuální praxi student vykonává na pracovišti, které si sám zvolí po dohodě s vedoucím praxe. Praxe je vykonávána v sociálních zařízeních, může být umožněna také praxe v rámci církve. Zvolená praxe musí mít přímou souvislost se studovaným oborem. Během celého studia by měl student absolvovat praxi především na těchto typech pracovišť: sociální práce s ohroženými a zanedbávanými dětmi a jejich rodinami sociální práce se fyzicky nebo mentálně handicapovanými dětmi, případně i s jejich rodinami sociální práce s rizikovou mládeží (například nízkoprahové zařízení) sociální práce s drogově závislými sociální práce s menšinami, případně v sociálně vyloučených lokalitách sociální práce s nositeli asociálního chování a pachateli trestné činnosti sociální péče o seniory sociální práce s lidmi bez domova úřad práce, OSPOD.

Přednášky
26. 10. 2018 12:45 – 14:15 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (8) Učebna č. 202
10. 01. 2019 10:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (9) Učebna č. 201

Praxe průběžná: úvodní 1 PSP (ZO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 4
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Anotace:

Průběžná úvodní praxe slouží k seznámení se studenta s nejběžnějšími oblastmi sociální práce a možností začít reflektovat své první zkušenosti s prací s klienty v rámci sociální organizace nebo církve.

Součástí předmětu seminář k praxi, který má charakter informativní a organizační.

Cílem průběžné úvodní praxe je, aby studenti: získali základní přehled o tom, na jakých pracovištích se provádí sociální práce; seznámili se se nejběžnějšími skupinami klientů sociální práce; měli možnost začít reflektovat, která oblast sociální práce je pro ně zvláště zajímavá; mohli získané teoretické poznatky konfrontovat s reálnou praxí; začali získávat první zkušenosti s prací s klienty.

Přednášky
20. 10. 2018 16:00 – 16:45 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (7) Učebna č. 201
05. 01. 2019 16:00 – 16:45 Praxe průběžná: úvodní 1 PSP [A] (6) Učebna č. 201

V minulých letech →

Sylabus praxe

...

Praxe smlouva

...

Praxe smlouva

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184