Předmět :: Praxe průběžná: úvodní 2 PSP

Calendar Kalendář

Anotace

Průběžná úvodní praxe se soustředí především na seznámení se studenta s různými pracovišti v oblasti sociální práce formou společných exkurzí (v rámci semináře k praxi). Následně již student vykonává praxi na vybraném pracovišti. Studenti dálkového studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce.

Seminář k praxi. Součástí předmětu je seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Supervize nabízí studentům bezpečný prostor pro reflexi odborné praxe. Student přináší na setkání témata/zakázky: reflektování práce s klienty, řešení problémů na pracovišti/praxi, rozbor náročných situací, ztrátu motivace, etická dilemata. Pod odborným vedením supervizora jsou pak tato témata/zakázky sdílená a řešená pomocí metod supervize, včetně využití kreativních pomůcek, modelování situací, hraní rolí, myšlenkových map.

Student v průběhu reflexe odborné praxe v rámci supervize získává cílové kompetence: dovednosti (student nalézá zakázku, formuluje ji a podílí se na jejím splnění, získává zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v sociální práci), znalosti (co to je supervize, její definování, cíle, funkce, metody, formy, etické principy) a postoje (dovednosti a znalosti upevňují žádoucí postoje studenta).

Cílem průběžné úvodní praxe je, aby studenti: získali základní přehled o tom, na jakých pracovištím se provádí sociální práce; seznámili se se nejběžnějšími skupinami klientů sociální práce; měli možnost začít reflektovat, která oblast sociální práce je pro ně zvláště zajímavá; mohli získané teoretické poznatky konfrontovat s reálnou praxí; začali získávat první zkušenosti s prací s klienty.

Rámcový rozpis praxe Praxe Individuální praxi student vykonává na pracovišti, které si sám zvolí po dohodě s vedoucím praxe. Praxe je vykonávána v sociálních zařízeních, může být umožněna také praxe v rámci církve. Zvolená praxe musí mít přímou souvislost se studovaným oborem. Během celého studia by měl student absolvovat praxi především na těchto typech pracovišť: sociální práce s ohroženými a zanedbávanými dětmi a jejich rodinami sociální práce se fyzicky nebo mentálně handicapovanými dětmi, případně i s jejich rodinami sociální práce s rizikovou mládeží (například nízkoprahové zařízení) sociální práce s drogově závislými sociální práce s menšinami, případně v sociálně vyloučených lokalitách sociální práce s nositeli asociálního chování a pachateli trestné činnosti sociální péče o seniory sociální práce s lidmi bez domova úřad práce, OSPOD

V tomto školním roce →

Praxe průběžná: úvodní 2 PSP (LO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 4
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Anotace:

Průběžná úvodní praxe se soustředí především na seznámení se studenta s různými pracovišti v oblasti sociální práce formou společných exkurzí (v rámci semináře k praxi). Následně již student vykonává praxi na vybraném pracovišti. Studenti dálkového studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce.

Seminář k praxi. Součástí předmětu je seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Supervize nabízí studentům bezpečný prostor pro reflexi odborné praxe. Student přináší na setkání témata/zakázky: reflektování práce s klienty, řešení problémů na pracovišti/praxi, rozbor náročných situací, ztrátu motivace, etická dilemata. Pod odborným vedením supervizora jsou pak tato témata/zakázky sdílená a řešená pomocí metod supervize, včetně využití kreativních pomůcek, modelování situací, hraní rolí, myšlenkových map.

Student v průběhu reflexe odborné praxe v rámci supervize získává cílové kompetence: dovednosti (student nalézá zakázku, formuluje ji a podílí se na jejím splnění, získává zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v sociální práci), znalosti (co to je supervize, její definování, cíle, funkce, metody, formy, etické principy) a postoje (dovednosti a znalosti upevňují žádoucí postoje studenta).

Cílem průběžné úvodní praxe je, aby studenti: získali základní přehled o tom, na jakých pracovištím se provádí sociální práce; seznámili se se nejběžnějšími skupinami klientů sociální práce; měli možnost začít reflektovat, která oblast sociální práce je pro ně zvláště zajímavá; mohli získané teoretické poznatky konfrontovat s reálnou praxí; začali získávat první zkušenosti s prací s klienty.

Rámcový rozpis praxe Praxe Individuální praxi student vykonává na pracovišti, které si sám zvolí po dohodě s vedoucím praxe. Praxe je vykonávána v sociálních zařízeních, může být umožněna také praxe v rámci církve. Zvolená praxe musí mít přímou souvislost se studovaným oborem. Během celého studia by měl student absolvovat praxi především na těchto typech pracovišť: sociální práce s ohroženými a zanedbávanými dětmi a jejich rodinami sociální práce se fyzicky nebo mentálně handicapovanými dětmi, případně i s jejich rodinami sociální práce s rizikovou mládeží (například nízkoprahové zařízení) sociální práce s drogově závislými sociální práce s menšinami, případně v sociálně vyloučených lokalitách sociální práce s nositeli asociálního chování a pachateli trestné činnosti sociální péče o seniory sociální práce s lidmi bez domova úřad práce, OSPOD

Přednášky
14. 02. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (3) Učebna č. 201
15. 02. 2019 08:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (1) Učebna č. 201
28. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
29. 03. 2019 12:45 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (4) Učebna č. 201
25. 04. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (2) Učebna č. 201
26. 04. 2019 08:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (5) Učebna č. 201

Praxe průběžná: úvodní 2 PSP (LO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 4
Počet týdnů v semestru: 10

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová, Mgr. Miloslava Jochmanová, DiS.

Anotace:

Průběžná úvodní praxe se soustředí především na seznámení se studenta s různými pracovišti v oblasti sociální práce formou společných exkurzí (v rámci semináře k praxi). Následně již student vykonává praxi na vybraném pracovišti. Studenti dálkového studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce. Součástí předmětu je seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní.

Cílem průběžné úvodní praxe je, aby studenti: získali základní přehled o tom, na jakých pracovištím se provádí sociální práce; seznámili se se nejběžnějšími skupinami klientů sociální práce; měli možnost začít reflektovat, která oblast sociální práce je pro ně zvláště zajímavá; mohli získané teoretické poznatky konfrontovat s reálnou praxí; začali získávat první zkušenosti s prací s klienty.

Rámcový rozpis praxe Praxe Individuální praxi student vykonává na pracovišti, které si sám zvolí po dohodě s vedoucím praxe. Praxe je vykonávána v sociálních zařízeních, může být umožněna také praxe v rámci církve. Zvolená praxe musí mít přímou souvislost se studovaným oborem. Během celého studia by měl student absolvovat praxi především na těchto typech pracovišť: sociální práce s ohroženými a zanedbávanými dětmi a jejich rodinami sociální práce se fyzicky nebo mentálně handicapovanými dětmi, případně i s jejich rodinami sociální práce s rizikovou mládeží (například nízkoprahové zařízení) sociální práce s drogově závislými sociální práce s menšinami, případně v sociálně vyloučených lokalitách sociální práce s nositeli asociálního chování a pachateli trestné činnosti sociální péče o seniory sociální práce s lidmi bez domova úřad práce, OSPOD.

Přednášky
14. 02. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (3) Učebna č. 201
15. 02. 2019 08:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (4) Učebna č. 201
28. 03. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
29. 03. 2019 12:45 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (5) Učebna č. 201
25. 04. 2019 14:30 – 16:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (1) Učebna č. 201
26. 04. 2019 08:30 – 12:00 Praxe průběžná: úvodní 2 PSP [A] (6) Učebna č. 201

V minulých letech →

Portfolium

...

Dokument Reflexe z exkurzí

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184