Předmět :: Praxe souvislá TPČ-T

Calendar Kalendář

Anotace

Praxe studentů teologického zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je praxe studentů na sborech nebo v křesťanských či jiných zařízeních.

V tomto školním roce →

Praxe souvislá TPČ-T (ZO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Praxe studentů teologického zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je praxe studentů na sborech nebo v křesťanských či jiných zařízeních.

V minulých letech →

Sylabus k praxím

potřebné informace a dokumenty k absolvování praxí.

Smlouva k praxi

formulář k uzavření smlouvy mezi studentem, zařízením a ETS ohledně uzavření praxe

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184