Předmět :: Praxe souvislá TPČ-T

Calendar Kalendář

Anotace

Praxe studentů teologického zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je praxe studentů ve sborech nebo v křesťanských či jiných zařízeních.

V tomto školním roce →

Praxe souvislá TPČ-T (LO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Praxe
Počet hodin v týdnu: 40
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Anotace:

Praxe studentů teologického zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je praxe studentů ve sborech nebo v křesťanských či jiných zařízeních.

Přednášky
01. 06. 2019 10:20 – 14:00 Praxe souvislá TPČ-T [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Sylabus k praxím

potřebné informace a dokumenty k absolvování praxí.

Smlouva k praxi

formulář k uzavření smlouvy mezi studentem, zařízením a ETS ohledně uzavření praxe

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184