Předmět :: Praxis pietatis: identita 2

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz se zabývá oblastí duchovního formování osobnosti studenta. Je zaměřen na propojení studia s osobním duchovním životem a službou studentů. Student či studentka se naučí hlouběji reflektovat a prakticky zvládnout proces duchovního růstu ve svém vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality. Protože Duchovní formování do podoby Krista je jádrem Božího plánu pro člověka na této zemi (2 K 3,18; Ga 4,18), pokusíme se vyjádřit podstatu duchovního formování a způsob, jak se může v našich životech uskutečnit. „Duchovní formovaní v Krista (do podoby Krista) je proces, v kterém každá podstatná stránka lidské osobnosti bere na sebe charakter této stránky v Kristu.” (D. Willard) Nemůžeme způsobit vlastní duchovní proměnu (cíl), ale můžeme praktikovat duchovní cvičení (prostředky), které vytvoří prostor pro Boha, aby proměnil celý náš život, abychom žili v milosti, pravdě, pokoji, moci a plné radosti.

Cyklus Praxis pietatis se učí ve třech částech formou jednotřídky – odlišnost částí předmětu Praxis pietatis vyjádřena podnázvem - identita, společenství, služba - odkazuje spíše k odlišné perspektivě studenta v jiné fázi studia a v jiné životní situaci, nežli k věcně jinému obsahu studia.

Hosté předmětu se zaměřují na jedno z těchto zadání:

Setkání s Bohem skrze Písmo: kázání/vyučování a diskuze o Božích vlastnostech,

„Škola života“: jak nás těžkosti života směřují ke Bohu,

Duchovní cvičení, anebo, jak se mohu s Bohem den za dne setkávat…

V tomto školním roce →

Praxis pietatis: identita 2 (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

Anotace:

Kurz se zabývá oblastí duchovního formování osobnosti studenta. Je zaměřen na propojení studia s osobním duchovním životem a službou studentů. Student či studentka se naučí hlouběji reflektovat a prakticky zvládnout proces duchovního růstu ve svém vlastním životě, jakož i integraci teoretických poznatků a osobní spirituality. Protože Duchovní formování do podoby Krista je jádrem Božího plánu pro člověka na této zemi (2 K 3,18; Ga 4,18), pokusíme se vyjádřit podstatu duchovního formování a způsob, jak se může v našich životech uskutečnit. „Duchovní formovaní v Krista (do podoby Krista) je proces, v kterém každá podstatná stránka lidské osobnosti bere na sebe charakter této stránky v Kristu.” (D. Willard) Nemůžeme způsobit vlastní duchovní proměnu (cíl), ale můžeme praktikovat duchovní cvičení (prostředky), které vytvoří prostor pro Boha, aby proměnil celý náš život, abychom žili v milosti, pravdě, pokoji, moci a plné radosti.

Cyklus Praxis pietatis se učí ve třech částech formou jednotřídky – odlišnost částí předmětu Praxis pietatis vyjádřena podnázvem - identita, společenství, služba - odkazuje spíše k odlišné perspektivě studenta v jiné fázi studia a v jiné životní situaci, nežli k věcně jinému obsahu studia.

Hosté předmětu se zaměřují na jedno z těchto zadání:

Setkání s Bohem skrze Písmo: kázání/vyučování a diskuze o Božích vlastnostech,

„Škola života“: jak nás těžkosti života směřují ke Bohu,

Duchovní cvičení, anebo, jak se mohu s Bohem den za dne setkávat…

Přednášky
03. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
10. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
17. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 02. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
03. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
10. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
17. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 03. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
07. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
14. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost
28. 04. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
05. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost
12. 05. 2021 12:45 – 14:15 Praxis pietatis: identita 2 [A] (14) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Praxis pietatis: identita 2 (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Konzultace
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

Anotace:

Předmět Praxis pietatis se svým obsahem zaměřuje na disciplíny osobní zbožnosti a kázně.

V kurzu Identita 2 (v kombinované formě) se podrobněji seznámíme s knihou Jana Amose Komenského Praxis Pietatis, čili jak se cvičit v pravé zbožnosti. Kniha se těšila mezi pobělohorskými českými nekatolíky zcela výjimečnému postavení. Jen v 17. století vyšla ve čtyřech zahraničních vydáních, do roku 1922 jich bylo dokonce dvanáct. Byla koncipována jako jakési kompendium všeho, co tajný nekatolík vedle Bible potřebuje ke zbožnému životu, a tak byla také přijímána. Ve výtiscích tajně pašovaných do země určovala praktickou podobu „zbožnosti srdce” až do doby po tolerančním patentu.

Cílem tohoto kurzu je seznámit se s obsahem knihy, jakožto se středověkou knihou “Základů křesťanské víry”, a jejími důrazy. Student následně provede kritické porovnání knihy s obsahem materiálů, které se v jeho sboru používají pro vedení nově uvěřivších křesťanů.

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184