Předmět :: Příprava absolventské práce

Calendar Kalendář

Anotace

Jedná se o seminář, ve kterém vedoucí absolventské práce individuální formou vede studenta při vlastním psaní absolventské práce.

Cíle:

Cílem předmětu je úspěšné dokončení absolventské práce.

Rámcový rozpis učiva:

Zpracování absolventské práce dle zvoleného tématu pod vedením vyučujícího.

Výstupy:

první verze absolventské práce konečná verze absolventské práce

Způsob hodnocení:

Zápočet. Udělen na základě průběžných konzultací v rámci semináře a na základě zpracování příslušných výstupů k absolventské práci, tj. první a konečné verze absolventské práce.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184