Předmět :: Psychologie osobnosti 1

Calendar Kalendář

Anotace

Studentům bude předloženo psychologické pojetí osobnosti s důrazem na sepjetí biologické, psychosociální a duchovní stránky člověka, důraz bude kladen na jedinečnost a výlučnost každého jedince. Studenti budou seznámeni se základními poznatky o struktuře a dynamice osobnosti včetně charakteristiky náročných životních situací (deprivace, frustrace, psychického konfliktu a stresu). Studentům budou předložena vybraná teoretická pojetí osobnosti. Teoretické poznatky budou vysvětleny formou přednášek, následně aplikovány v konkrétních situacích a praktických cvičeních, důraz bude kladen i na samostatnou přípravu studentů a jejich prezentaci v hodinách s následnou diskusí. Předmět je úzce provázán s předmětem Základy psychopatologie a tvoří teoretický rámec pro vymezení normality osobnosti.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184