Předmět :: Psychopatologie 1

Calendar Kalendář

Anotace

Studentům bude vymezena normalita a patologie lidské psychiky, objasněna etiopatogeneze psychických poruch a chorob, budou seznámeni s jednotlivými psychickými poruchami a chorobami, včetně poruch v dětském věku a dospívání a s psychickými problémy vyvolanými sociálními faktory. Poznatky budou studentům předkládány formou přednášek, rozboru jednotlivých kazuistik, důraz bude kladen i na samostatnou přípravu studenta a její prezentaci v hodinách s následnou diskusí. Předmět navazuje na teoretické základy probírané v psychologii osobnosti a v psychologii vývojové.

V tomto školním roce →

Psychopatologie 1 (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Psychologie osobnosti 1, Psychologie osobnosti 2, Psychologie osobnosti 3, Úvod do psychologie, Vývojová psychologie 1, Vývojová psychologie 2.

Přednášky
12. 10. 2021 10:30 – 12:00 Psychopatologie 1 [A] (2) Učebna č. 202
26. 10. 2021 10:30 – 12:00 Psychopatologie 1 [A] (3) Učebna č. 202
09. 11. 2021 10:30 – 12:00 Psychopatologie 1 [A] (4) Učebna č. 202
23. 11. 2021 10:30 – 12:00 Psychopatologie 1 [A] (4) Učebna č. 202
07. 12. 2021 10:30 – 12:00 Psychopatologie 1 [A] (7) Učebna č. 202

Psychopatologie 1 (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Psychologie osobnosti 1, Psychologie osobnosti 2, Psychologie osobnosti 3, Úvod do psychologie, Vývojová psychologie 1, Vývojová psychologie 2.

Přednášky
02. 10. 2021 08:30 – 11:50 Psychopatologie 1 [A] (1) Učebna č. 202
06. 11. 2021 08:30 – 11:50 Psychopatologie 1 [A] (2) Učebna č. 202
11. 12. 2021 08:30 – 11:50 Psychopatologie 1 [A] (3) Učebna č. 202
08. 01. 2022 10:20 – 11:50 Psychopatologie 1 [A] (4) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184