Předmět :: Psychopatologie 1

Calendar Kalendář

Anotace

Cílem výuky je získat nejzákladnější poznatky z oboru psychopatologie. Předmět se zaměřuje na vymezení normality a patologie lidské psychiky, pochopení příčin, projevů a důsledků odchylek od normy, etiopatogenezi jednotlivých psychických poruch a chorob s důrazem na sociální aspekty. Pozornost je věnována rovněž psychopatologii dětského věku a dospívání. Při výuce je kladen důraz na širší sociální kontext života klientů či pacientů. Získané vědomosti mají studentům pomoci při komunikaci s odborníky klinických profesí.

V tomto školním roce →

Psychopatologie 1 (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

Anotace:

Cílem výuky je získat nejzákladnější poznatky z oboru psychopatologie. Předmět se zaměřuje na vymezení normality a patologie lidské psychiky, pochopení příčin, projevů a důsledků odchylek od normy, etiopatogenezi jednotlivých psychických poruch a chorob s důrazem na sociální aspekty. Pozornost je věnována rovněž psychopatologii dětského věku a dospívání. Při výuce je kladen důraz na širší sociální kontext života klientů či pacientů. Získané vědomosti mají studentům pomoci při komunikaci s odborníky klinických profesí.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Psychologie osobnosti 1, Psychologie osobnosti 2, Psychologie osobnosti 3, Úvod do psychologie, Vývojová psychologie 1, Vývojová psychologie 2.

Přednášky
01. 10. 2019 14:30 – 16:00 Psychopatologie 1 [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
15. 10. 2019 14:30 – 16:00 Psychopatologie 1 [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
29. 10. 2019 14:30 – 16:00 Psychopatologie 1 [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
12. 11. 2019 14:30 – 16:00 Psychopatologie 1 [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
26. 11. 2019 14:30 – 16:00 Psychopatologie 1 [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
10. 12. 2019 14:30 – 16:00 Psychopatologie 1 [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
08. 01. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 1 [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184