Předmět :: Psychopatologie 2

Calendar Kalendář

Anotace

Studentům bude vymezena normalita a patologie lidské psychiky, objasněna etiopatogeneze psychických poruch a chorob, budou seznámeni s jednotlivými psychickými poruchami a chorobami, včetně poruch v dětském věku a dospívání a s psychickými problémy vyvolanými sociálními faktory. Poznatky budou studentům předkládány formou přednášek, rozboru jednotlivých kazuistik, důraz bude kladen i na samostatnou přípravu studenta a její prezentaci v hodinách s následnou diskusí. Předmět navazuje na teoretické základy probírané v psychologii osobnosti a v psychologii vývojové.

V tomto školním roce →

Psychopatologie 2 (LO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184