Předmět :: Psychopatologie 2

Calendar Kalendář

Anotace

Cílem výuky je získat nejzákladnější poznatky z oboru psychopatologie. Předmět se zaměřuje na vymezení normality a patologie lidské psychiky, pochopení příčin, projevů a důsledků odchylek od normy, etiopatogenezi jednotlivých psychických poruch a chorob s důrazem na psychosociální aspekty těchto onemocnění. Pozornost je věnována rovněž psychopatologii dětského věku a období dospívání. při výuce je kladen důraz na širší sociální kontext života psychicky nemocných. Získané vědomosti mají studentům pomoci při komunikaci s odborníky klinických profesí.

V tomto školním roce →

Psychopatologie 2 (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

Anotace:

Cílem výuky je získat nejzákladnější poznatky z oboru psychopatologie. Předmět se zaměřuje na vymezení normality a patologie lidské psychiky, pochopení příčin, projevů a důsledků odchylek od normy, etiopatogenezi jednotlivých psychických poruch a chorob s důrazem na psychosociální aspekty těchto onemocnění. Pozornost je věnována rovněž psychopatologii dětského věku a období dospívání. při výuce je kladen důraz na širší sociální kontext života psychicky nemocných. Získané vědomosti mají studentům pomoci při komunikaci s odborníky klinických profesí.

Přednášky
04. 02. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
03. 03. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
17. 03. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (8) Učebna č. 203 - počítačová
31. 03. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (10) Učebna č. 203 - počítačová
14. 04. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (12) Učebna č. 203 - počítačová
28. 04. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (14) Učebna č. 203 - počítačová

Psychopatologie 2 (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

Anotace:

Cílem výuky je získat nejzákladnější poznatky z oboru psychopatologie. Předmět se zaměřuje na vymezení normality a patologie lidské psychiky, pochopení příčin, projevů a důsledků odchylek od normy, etiopatogenezi jednotlivých psychických poruch a chorob s důrazem na psychosociální aspekty těchto onemocnění. Pozornost je věnována rovněž psychopatologii dětského věku a období dospívání. při výuce je kladen důraz na širší sociální kontext života psychicky nemocných. Získané vědomosti mají studentům pomoci při komunikaci s odborníky klinických profesí.

Přednášky
01. 02. 2020 12:30 – 15:50 Psychopatologie 2 [A] (1) Učebna č. 202
04. 04. 2020 12:30 – 15:50 Psychopatologie 2 [A] (3) Učebna č. 202
16. 05. 2020 14:20 – 15:50 Psychopatologie 2 [A] (4) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184