Předmět :: Psychopatologie 2

Calendar Kalendář

Anotace

Studentům bude vymezena normalita a patologie lidské psychiky, objasněna etiopatogeneze psychických poruch a chorob, budou seznámeni s jednotlivými psychickými poruchami a chorobami, včetně poruch v dětském věku a dospívání a s psychickými problémy vyvolanými sociálními faktory. Poznatky budou studentům předkládány formou přednášek, rozboru jednotlivých kazuistik, důraz bude kladen i na samostatnou přípravu studenta a její prezentaci v hodinách s následnou diskusí. Předmět navazuje na teoretické základy probírané v psychologii osobnosti a v psychologii vývojové.

V tomto školním roce →

Psychopatologie 2 (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

Přednášky
04. 02. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
18. 02. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
03. 03. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
17. 03. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (8) Učebna č. 203 - počítačová
31. 03. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (10) Učebna č. 203 - počítačová
14. 04. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (12) Učebna č. 203 - počítačová
28. 04. 2020 12:45 – 14:15 Psychopatologie 2 [A] (14) Učebna č. 203 - počítačová

Psychopatologie 2 (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

Přednášky
01. 02. 2020 12:30 – 15:50 Psychopatologie 2 [A] (1) Učebna č. 201
07. 03. 2020 12:30 – 15:50 Psychopatologie 2 [A] (2) Učebna č. 201
04. 04. 2020 12:30 – 15:50 Psychopatologie 2 [A] (3) Učebna č. 201
16. 05. 2020 14:20 – 15:50 Psychopatologie 2 [A] (4) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184