Předmět :: Religionistika 2

Calendar Kalendář

Anotace

Kurs religionistiky studentům poskytuje základní orientaci v oboru: metodou přednášek je seznamuje s klíčovými pojmy a problémovými okruhy obecné religionistiky, s hlavními světovými náboženskými systémy a s jevy současného náboženského života. Stu­denti si osvojí základní religionistickou terminologii a získají schopnost pracovat s religio­nistickou literaturou. Kurs poskytuje informovaný vhled do světových náboženství kromě křesťanství. Umožňuje orientaci na současné náboženské scéně, roze­znání psychologických a sociologických souvislostí různých náboženských projevů i roz­poznání zákonitostí dynamiky nově vznikajících náboženských skupin. Rozhovor, který je k přednáškám operativně zařazován a s nímž je v přípravě přednášky počítáno, poskytuje studentům možnost důkladné reflexe jejich duchovní cesty a příslušnosti k náboženské skupině.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Islám přehled

...

Judaismus přehled

...

Buddhismus přehled

...

Hinduismus přehled

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184