Předmět :: Religionistika: světová náboženství

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět poskytuje vhled do světových náboženství kromě křesťanství; zaměřuje se především na judaismus a islám. Umožňuje orientaci na současné náboženské scéně.

Cíle:

Student získá základní rozhled v problematice světových náboženství. To mu napomáhá k reflexi vlastní duchovní cesty a příslušnosti k náboženské skupině. Kurz tak podporuje růst v křesťanském svědectví, ale i snášenlivost uprostřed pluralitní společnosti.

Rámcový rozpis učiva:

karmanová náboženství judaismus islám

Výstupy:

písemná reflexe povinné četby

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné práce (reflexe).

V tomto školním roce →

Religionistika: světová náboženství (LO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: prof. Pavel Hošek, Ph.D., Mgr. Jitka Schlichtsová

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184