Předmět :: Role otce

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět spojuje teologické a psychologické pohledy na otcovství. Předmět seznamuje se současným stavem výzkumu zabývajícího se otcovstvím, předkládá hlavní teze biblické teologie otcovství, umožňuje vytvořit si plán usmíření vztahu s otcem. Mapuje současný stav psychologického výzkumu a poskytuje přehled různých teoretických pohledů na otcovství. Teologická část se zabývá biblickými základy otcovství a představuje vybrané pohledy různých teologů z dějin církve. Předmět také má svou praktickou část, ve které studenti mají příležitost pracovat na vztahu s vlastním otcem a hledat cesty k odpuštění, případně usmíření ve vztahu s otcem.

V tomto školním roce →

Role otce (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.

Anotace:

Předmět spojuje teologické a psychologické pohledy na otcovství. Předmět seznamuje se současným stavem výzkumu zabývajícího se otcovstvím, předkládá hlavní teze biblické teologie otcovství, umožňuje vytvořit si plán usmíření vztahu s otcem. Mapuje současný stav psychologického výzkumu a poskytuje přehled různých teoretických pohledů na otcovství. Teologická část se zabývá biblickými základy otcovství a představuje vybrané pohledy různých teologů z dějin církve. Předmět také má svou praktickou část, ve které studenti mají příležitost pracovat na vztahu s vlastním otcem a hledat cesty k odpuštění, případně usmíření ve vztahu s otcem.

Přednášky
28. 11. 2020 08:30 – 17:30 Role otce [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Role otce (ZO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 5

Učitelé: Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.

Přednášky
28. 11. 2020 08:30 – 17:30 Role otce [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Osnovy kurzu - internetová výuka

...

5 Uzdravení s otcem

...

4B Ideální Otec Ideální Syn

...

4 Teologie otcovství

...

3 Psychologie otcovství

...

2 Model otcovství

...

Teologie otcovství

...

Přehled výzkumu o vlivu otce

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184