Předmět :: Sexualita

Calendar Kalendář

Anotace

Studenti se seznámí s historií pohledu na sexualitu prostřednictvím primárních pramenů prací výrazných myslitelů, kteří formulovali určité pohledy (Augustin, Freud, Zvěřina). V další části kurzu studenti diskutují biblický pohled na sexualitu a souvislost mezi biologickým a vztahovým aspektem sexuality. Otázky spojené s manželskou sexualitou a výchovou k sexualitě v rodině předcházejí části kurzu, která je věnována patologii sexuality (parafílie a dysfunkce). V poslední části kurzu se kurz zabývá otázkami při pastoraci v oblasti sexuality.

V tomto školním roce →

Sexualita (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: PhDr. Dalimil Staněk, DiS.

Přednášky
13. 03. 2020 08:30 – 17:30 Sexualita [A] (1) Učebna č. 201

Sexualita (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 10
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: PhDr. Dalimil Staněk, DiS.

Přednášky
13. 03. 2020 08:30 – 17:30 Sexualita [A] (1) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

POŽADAVKY

...

Pavel Raus: Sexualita 2

...

Pavel Raus: Sexualita

...

Sexuální dysfunkce

...

Sex Deviace

...

Etická diskuze

...

The Gift of Sex

...

Augustýn

...

Freud

...

Panorama sexuality

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184