Předmět :: Sociální patologie

Calendar Kalendář

Anotace

Studenti budou seznámeni se současným stavem výzkumu,hlavními směry a trendy v oblasti sociálně – patologického chování,akcentována bude morální stránka přednášené problematiky.Pozornost bude věnována jedincům a skupinám stojícím na okraji společnosti.Předmět bude prezentován formou přednášek, obsahem bude i osvojení základních psychosociálních dovedností a následné využití těchto dovedností v oblasti sociální prevence.Problematika bude studentům předkládána se zřetelem na specifika sociální práce.Předmět úzce navazuje na sociální psychologii a základy psychopatologie.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184