Předmět :: Sociální patologie

Calendar Kalendář

Anotace

Studenti budou seznámeni se současným stavem výzkumu,hlavními směry a trendy v oblasti sociálně – patologického chování,akcentována bude morální stránka přednášené problematiky.Pozornost bude věnována jedincům a skupinám stojícím na okraji společnosti.Předmět bude prezentován formou přednášek, obsahem bude i osvojení základních psychosociálních dovedností a následné využití těchto dovedností v oblasti sociální prevence.Problematika bude studentům předkládána se zřetelem na specifika sociální práce.Předmět úzce navazuje na sociální psychologii a základy psychopatologie.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Okruhy témat k testu

...

Sebevraždy prezentace

...

Domácí násilí prezentace

...

Prostituce prezentace

...

Šikana prezentace

...

Bezdomovectví osnova

...

kazuistika - bezdomovectví

...

Agresivita

...

kazuistika - sekty

...

kazuistika - domácí násilí

...

program dělnické strany - studijní materiál

...

kriminalita - studijní materiál

...

kazuistika - alkoholismus

...

Obchod s lidmi

...

Sebevraždy

...

Extremismus

...

Kriminalita

...

Alkoholismus

...

Šikana

...

Domácí násilí

...

Sociální patologie - rodina

...

Úvod do sociální patologie

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184