Předmět :: Sociální politika 3

Calendar Kalendář

Anotace

Cílem předmětu je zprostředkovat studentovi poznatky o vztahu politiky a sociální podmínek v životě jednotlivců, skupin a komunit, regionů, státu, společenství států a kontinentů. Předmět obsahuje teorii sociální politiky, její základní pojmy, principy, koncepce a východiska. Zaměřuje se na systém sociálních služeb v České republice i v Evropské unii, na pozici sociálního pracovníka v tomto systému i na fungování konkrétních organizací v něm. Dále se soustředí na postavení klienta a podmínky uspokojování jeho potřeb a na realizaci sociálních práv občanů.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Harmonogram ZS 2011/2012

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184