Předmět :: Sociální psychologie 1

Calendar Kalendář

Anotace

Povinné prerekvizity: Úvod do psychologie, Úvod do psychologie osobnosti, Psychologie osobnosti 1-3, Vývojová psychologie

Sociální psychologie je jedna ze základních psychologických disciplín. Zabývá se osobností člověka a jejím fungováním a formováním v rámci sociálního a kulturního kontextu. Pokouší se porozumět a vysvětlit, jak je myšlení, prožívání a chování jedinců ovlivněné aktuální, představovanou nebo implikovanou přítomností druhých a/nebo interakcí s nimi.

Jedním z hlavních výukových cílů předmětu sociální psychologie je poskytnout studentům přehlednou sumu znalostí oboru a zařadit tyto znalosti do kontextu poznatků ostatních předmětů. Důraz je kladen i na jejich propojení s reálnými životními situacemi, pomocí ilustrativních příkladů a jejich analýzy se studenty bude vyučující usilovat o to, aby studenti byli schopni generalizovat základní principy platné pro sociální interakce a aplikovat je na jiný adekvátní kontext.

V tomto školním roce →

Sociální psychologie 1 (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: PhDr. Soňa Třísková

Anotace:

Povinné prerekvizity: Úvod do psychologie, Úvod do psychologie osobnosti, Psychologie osobnosti 1-3, Vývojová psychologie

Sociální psychologie je jedna ze základních psychologických disciplín. Zabývá se osobností člověka a jejím fungováním a formováním v rámci sociálního a kulturního kontextu. Pokouší se porozumět a vysvětlit, jak je myšlení, prožívání a chování jedinců ovlivněné aktuální, představovanou nebo implikovanou přítomností druhých a/nebo interakcí s nimi.

Jedním z hlavních výukových cílů předmětu sociální psychologie je poskytnout studentům přehlednou sumu znalostí oboru a zařadit tyto znalosti do kontextu poznatků ostatních předmětů. Důraz je kladen i na jejich propojení s reálnými životními situacemi, pomocí ilustrativních příkladů a jejich analýzy se studenty bude vyučující usilovat o to, aby studenti byli schopni generalizovat základní principy platné pro sociální interakce a aplikovat je na jiný adekvátní kontext.

Přednášky
13. 10. 2020 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 1 [A] (1) Učebna č. 202
03. 11. 2020 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 1 [A] (2) Učebna č. 202
01. 12. 2020 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 1 [A] (3) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Gender Gilliganová

...

Gender

...

Harmonogram předmětu SPs

...

Komunikace

...

Otázky ke zkoušce

...

Sociální skupiny, sociální vlivy

...

Postoje

...

Sociální percepce

...

Jáství, sebepercepce

...

Motivace

...

Emoce

...

Agrese

...

Interpersonální vztahy, atraktivita

...

Sylabus předmětu

...

Kontexty sociální interakce

...

Sociální učení

...

Socializace

...

Definice SPs

...

Úvod do sociální psychologie

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184