Předmět :: Sociální psychologie 1-2

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět spojující SPs 1 a SPs 2 pro potřeby dálkového studia.

Sociální psychologie je jedna ze základních psychologických disciplín. Zabývá se osobností člověka a jejím formováním v rámci sociálního a kulturního kontextu. Vyučovací předmět sociální psychologie je koncipován tak, aby poskytl studentům poznatky z nejdůležitějších oblastí, kterými se tato vědní disciplína zabývá. Vyučující zároveň usiluje o propojení vyučovaných témat s poznatky z dalších předmětů, zejména s psychologií osobnosti a vývojovou psychologií. Výklad je veden formou přednášky. Velký důraz je však kladen i na aktivitu studentů – jejich zapojení v diskusích o probíraných tématech v rámci přednášek a také na samostatné zpracování a přednesení zadaného tématu. Podle časových a technických možností jsou zařazena i praktická ilustrativní cvičení jako doplnění výuky.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Interpersonílní vztahy, přitažlivost, afiliace

...

Postoje

...

Emoce

...

Agrese

...

Hromadné chování

...

Pracovní skupina x pracovní tým

...

Skupiny - vývojové fáze

...

Sociální skupiny, Sociální vlivy

...

Motivace, altruismus

...

Jáství, sebeobraz, identita

...

Sociální percepce, atribuce

...

Komunikace

...

Sociální interakce - kontexty

...

Sociální učení

...

Socializace

...

Úvod do SPs

...

Sylabus

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184