Předmět :: Sociální psychologie 1-2

Calendar Kalendář

Anotace

Sociální psychologie se zabývá osobností člověka a jejím fungováním a formováním v rámci sociálního a kulturního kontextu. Pokouší se porozumět a vysvětlit, jak je myšlení, prožívání a chování jedinců ovlivněné přítomností druhých jedinců a/nebo interakcí s nimi. Vyučovací předmět sociální psychologie je koncipován tak, aby poskytl studentům poznatky z nejdůležitějších oblastí, kterými se tato vědní disciplína zabývá. Vyučující zároveň usiluje o propojení vyučovaných témat s poznatky z dalších předmětů, zejména s psychologií osobnosti a vývojovou psychologií.

V tomto školním roce →

Sociální psychologie 1-2 (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: PhDr. Soňa Třísková

Anotace:

Sociální psychologie se zabývá osobností člověka a jejím fungováním a formováním v rámci sociálního a kulturního kontextu. Pokouší se porozumět a vysvětlit, jak je myšlení, prožívání a chování jedinců ovlivněné přítomností druhých jedinců a/nebo interakcí s nimi. Vyučovací předmět sociální psychologie je koncipován tak, aby poskytl studentům poznatky z nejdůležitějších oblastí, kterými se tato vědní disciplína zabývá. Vyučující zároveň usiluje o propojení vyučovaných témat s poznatky z dalších předmětů, zejména s psychologií osobnosti a vývojovou psychologií.

Přednášky
22. 02. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 03. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 04. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
16. 05. 2020 12:30 – 14:00 Sociální psychologie 1-2 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Sociální psychologie 1-2 (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: PhDr. Soňa Třísková

Anotace:

Sociální psychologie se zabývá osobností člověka a jejím fungováním a formováním v rámci sociálního a kulturního kontextu. Pokouší se porozumět a vysvětlit, jak je myšlení, prožívání a chování jedinců ovlivněné přítomností druhých jedinců a/nebo interakcí s nimi. Vyučovací předmět sociální psychologie je koncipován tak, aby poskytl studentům poznatky z nejdůležitějších oblastí, kterými se tato vědní disciplína zabývá. Vyučující zároveň usiluje o propojení vyučovaných témat s poznatky z dalších předmětů, zejména s psychologií osobnosti a vývojovou psychologií.

Přednášky
22. 02. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
21. 03. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
18. 04. 2020 12:30 – 15:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
16. 05. 2020 12:30 – 14:00 Sociální psychologie 1-2 [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
06. 06. 2020 10:20 – 11:50 Sociální psychologie 1-2 [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Interpersonílní vztahy, přitažlivost, afiliace

...

Postoje

...

Emoce

...

Agrese

...

Hromadné chování

...

Pracovní skupina x pracovní tým

...

Skupiny - vývojové fáze

...

Sociální skupiny, Sociální vlivy

...

Motivace, altruismus

...

Jáství, sebeobraz, identita

...

Sociální percepce, atribuce

...

Komunikace

...

Sociální interakce - kontexty

...

Sociální učení

...

Socializace

...

Úvod do SPs

...

Sylabus

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184