Předmět :: Sociální psychologie 2

Calendar Kalendář

Anotace

Sociální psychologie je jedna ze základních psychologických disciplín. Zabývá se osobností člověka a jejím formováním v rámci sociálního a kulturního kontextu. Vyučovací předmět sociální psychologie je koncipován tak, aby poskytl studentům poznatky z nejdůležitějších oblastí, kterými se tato vědní disciplína zabývá. Vyučující zároveň usiluje o propojení vyučovaných témat s poznatky z dalších předmětů, zejména s psychologií osobnosti a vývojovou psychologií. Výklad je veden formou přednášky. Velký důraz je však kladen i na aktivitu studentů - jejich zapojení v diskusích o probíraných tématech v rámci přednášek a také na samostatné zpracování a přednesení zadaného tématu. Podle časových a technických možností jsou zařazena i praktická ilustrativní cvičení jako doplnění výuky.

V tomto školním roce →

Sociální psychologie 2 (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: PhDr. Soňa Třísková

Přednášky
09. 02. 2021 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 2 [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
09. 03. 2021 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 2 [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
13. 04. 2021 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 2 [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
04. 05. 2021 10:30 – 14:15 Sociální psychologie 2 [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Archiv →

Otázky ke zkoušce

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184