Předmět :: Sociální výzkum v praxi

Calendar Kalendář

Anotace

Cílem kurze je dosáhnout toho, aby byli studenti schopni samostatně a systematicky sbírat, třídit a vyhodnocovat data o sociální realitě, naučili se interpretovat nesystematizované informace a aplikovat je ve své práci. Studenti budou seznámeni s účely, principy a specifiky kvalitativního a kvantitativního výzkumu a odpovídajícími výzkumnými technikami. Naučí se na základě probrané teorie tyto přístupy vhodně používat – umět dobře uvážit, kdy a pro který z výzkumů se rozhodnout a kdy případně techniky obou vhodně kombinovat. Naučí se základy operacionalizace, konstrukce dotazníků a kvalitativních výzkumných technik.

V tomto školním roce →

Sociální výzkum v praxi (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Ester Miffková

Anotace:

Cílem kurze je dosáhnout toho, aby byli studenti schopni samostatně a systematicky sbírat, třídit a vyhodnocovat data o sociální realitě, naučili se interpretovat nesystematizované informace a aplikovat je ve své práci. Studenti budou seznámeni s účely, principy a specifiky kvalitativního a kvantitativního výzkumu a odpovídajícími výzkumnými technikami. Naučí se na základě probrané teorie tyto přístupy vhodně používat – umět dobře uvážit, kdy a pro který z výzkumů se rozhodnout a kdy případně techniky obou vhodně kombinovat. Naučí se základy operacionalizace, konstrukce dotazníků a kvalitativních výzkumných technik.

Přednášky
26. 02. 2020 10:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (4) Učebna č. 202
11. 03. 2020 10:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (6) Učebna č. 202
25. 03. 2020 10:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (8) Učebna č. 202
22. 04. 2020 10:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (10) Učebna č. 202
06. 05. 2020 10:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (12) Učebna č. 202
13. 05. 2020 10:30 – 12:00 Sociální výzkum v praxi [A] (14) Učebna č. 202

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184