Předmět :: Sociální výzkum v praxi

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět navazuje na předmět Metody sociálního výzkumu. V průběhu semináře studenti připravují a průběžně diskutují svůj individuální výzkumný projekt z oblasti sociálního výzkumu.

Cíle: Studenti jsou schopni samostatně a systematicky sbírat, třídit a vyhodnocovat data o sociální realitě, naučili se interpretovat nesystematizované informace a aplikovat je ve své práci.

Rámcový rozpis učiva: kvantitativní výzkum operacionalizace znaky zpracování a interpretace kvantitativních dat kvalitativní výzkum

Výstupy: seminární projekt z oblasti sociálního výzkumu

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení projektu.

V tomto školním roce →

Sociální výzkum v praxi (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Barbora Knížková

Přednášky
10. 02. 2021 14:30 – 17:45 Sociální výzkum v praxi [A] (1) Učebna č. 201
10. 03. 2021 14:30 – 17:45 Sociální výzkum v praxi [A] (2) Učebna č. 201
07. 04. 2021 14:30 – 17:45 Sociální výzkum v praxi [A] (3) Učebna č. 201
05. 05. 2021 14:30 – 16:00 Sociální výzkum v praxi [A] (4) Učebna č. 201

Sociální výzkum v praxi (LO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Mgr. Barbora Knížková

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184