Předmět :: Sociologie pro pastoračně-sociální pracovníky 1

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz vede studenty k poznání sociologie jako společenskovědní disciplíně, která se zabývá strukturou společnosti, pochopení změn ve struktuře společnosti a jejím vývoji. Součástí výkladu je seznámení se základními sociologickými pojmy a informace o osobnostech, jejichž dílo ve zvlášť vysoké míře ovlivnilo vývoj disciplíny. Kurz dále poskytuje interpretovatelné poznatky o charakteru společnosti a vysvětluje postavení jedince a skupin v sociálním systému. Student je seznámen s možnostmi využití sociologie v práci profesionálně orientované na oblast sociální práce a pastorace. Po čas celého výkladu je důraz kladen na ty souvislosti sociologického myšlení, které jsou významné z hlediska sociální a pastorační práce v současné fázi modernity za existence různorodých společenských problémů, s důrazem na praktickou aplikaci kurzem získaného pojmového aparátu.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Studijní materiál k předmětu Sociologie 2

...

Studijní materiál k předmětu Sociologie 1

...

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184