Předmět :: Světové sociální problémy

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět se zabývá problematikou světových sociálních problémů a biblickým základem pro křesťanskou spoluzodpovědností za jejich řešení. Probírané sociální problémy: chudoba; děti ulice; specifické sociální problémy týkající se dívek; dětská prostituce; váleční sirotci; dětští vojáci; uprchlíci; novodobé otroctví, obchod s lidmi; dětská práce; AIDS/HIV. Studenti se seznámí jak s jednotlivými problémy, tak možnostmi jejich řešení. Dále budou seznámeni s různými tvořivými způsoby, jak tuto problematiku vnášet do výuky a vzdělávání jak dospělých, tak dětí a mladé generace. Rovněž budou seznámeni s možnostmi fundraisngu na humanitární projekty

V tomto školním roce →

Světové sociální problémy (LO 2017/2018 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová

Anotace:

Předmět se zabývá problematikou světových sociálních problémů a biblickým základem pro křesťanskou spoluzodpovědností za jejich řešení. Probírané sociální problémy: chudoba; děti ulice; specifické sociální problémy týkající se dívek; dětská prostituce; váleční sirotci; dětští vojáci; uprchlíci; novodobé otroctví, obchod s lidmi; dětská práce; AIDS/HIV. Studenti se seznámí jak s jednotlivými problémy, tak možnostmi jejich řešení. Dále budou seznámeni s různými tvořivými způsoby, jak tuto problematiku vnášet do výuky a vzdělávání jak dospělých, tak dětí a mladé generace. Rovněž budou seznámeni s možnostmi fundraisngu na humanitární projekty

Přednášky
01. 02. 2018 08:30 – 12:00 Světové sociální problémy [A] (1) Učebna č. 201
01. 03. 2018 08:30 – 12:00 Světové sociální problémy [A] (5) Učebna č. 202
22. 03. 2018 08:30 – 12:00 Světové sociální problémy [A] (8) Učebna č. 202
05. 04. 2018 08:30 – 12:00 Světové sociální problémy [A] (9) Učebna č. 201
19. 04. 2018 08:30 – 12:00 Světové sociální problémy [A] (11) Učebna č. 201
03. 05. 2018 08:30 – 12:00 Světové sociální problémy [A] (13) Učebna č. 201
10. 05. 2018 08:30 – 12:00 Světové sociální problémy [A] (14) Učebna č. 201

Světové sociální problémy (LO 2017/2018 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Tereza Ráchel Bícová

Anotace:

Předmět se zabývá problematikou světových sociálních problémů a biblickým základem pro křesťanskou spoluzodpovědností za jejich řešení. Probírané sociální problémy: chudoba; děti ulice; specifické sociální problémy týkající se dívek; dětská prostituce; váleční sirotci; dětští vojáci; uprchlíci; novodobé otroctví, obchod s lidmi; dětská práce; AIDS/HIV. Studenti se seznámí jak s jednotlivými problémy, tak možnostmi jejich řešení. Dále budou seznámeni s různými tvořivými způsoby, jak tuto problematiku vnášet do výuky a vzdělávání jak dospělých, tak dětí a mladé generace. Rovněž budou seznámeni s možnostmi fundraisngu na humanitární projekty

Přednášky
23. 02. 2018 13:00 – 14:30 Světové sociální problémy [A] (4) Učebna č. 202
07. 04. 2018 08:30 – 11:50 Světové sociální problémy [A] (1) Učebna č. 202
19. 05. 2018 08:30 – 11:50 Světové sociální problémy [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Krev v mobilech - jak mohu pomoci

...

Krev v mobilech - jak mohu pomoci

...

Krev v mobilech

...

Děti ulice - osnova

...

Dětští vojáci - mapa

...

Dětští vojáci - mapa Afriky

...

10 Ways to Pray for Refugees

...

10 Common Myths Concerning Refugees

...

Uprchlictví - podklady k přednášce

...

Ochrana uprchlíků - UNHCR

...

Refugees in the Bible

...

Compassion Fatigue

...

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

...

Dětská práce - osnova

...

Dětská práce - bulletin Člověk v tísni

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184