Předmět :: Světové sociální problémy

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět se zabývá problematikou světových sociálních problémů (např. chudoba; děti ulice; specifické sociální problémy týkající se dívek; dětská prostituce; váleční sirotci atp.), zároveň nabízí reflexi těchto problémů a možností jejich řešení z pozic křesťanské teologie a etiky.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Krev v mobilech - jak mohu pomoci

...

Krev v mobilech - jak mohu pomoci

...

Krev v mobilech

...

Děti ulice - osnova

...

Dětští vojáci - mapa

...

Dětští vojáci - mapa Afriky

...

10 Ways to Pray for Refugees

...

10 Common Myths Concerning Refugees

...

Uprchlictví - podklady k přednášce

...

Ochrana uprchlíků - UNHCR

...

Refugees in the Bible

...

Compassion Fatigue

...

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

...

Dětská práce - osnova

...

Dětská práce - bulletin Člověk v tísni

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184