Předmět :: Systematická teologie 1

Calendar Kalendář

Anotace

V tomto předmětu se studenti v průběhu dvou semestrů seznámí se všemi dílčími články křesťanské dogmatiky (prolegomena, teologie sensu stricto, antropologie, hamartiologie, christologie, soteriologie, pneumatologie, eklesiologie, eschatologie). Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a praktické aplikace v současné církvi a společnosti. Studenti by měli získat přehled o všech dílčích disciplínách systematiky a obhájit vlastní teologické stanovisko.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Reflexe tématu

Šablona pro vypracování reflexe

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184