Předmět :: Systematická teologie 3

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět navazuje na teoretickou základnu získanou v předmětu Systematická teologie I. a II. Studenti se seznámí s hlavními představiteli evangelické teologie dvacátého století. Vedle všeobecných údajů o životě a díle jednotlivých postav bude u každého teologa podrobněji analyzováno a kriticky zhodnoceno některé klíčové téma jeho teologického profilu. Každý student se bude hlouběji zabývat jednou z osobností evangelické teologie dvacátého století, seznámí se s prameny a sekundární literaturou.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Propedeutika teologické epistelmologie

2011

Pojmy systematicke teologie

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184