Předmět :: Systematická teologie: přehled 2

Calendar Kalendář

Anotace

V tomto předmětu se studenti v průběhu dvou semestrů seznámí s články křesťanské dogmatiky (prolegomena, teologie sensu stricto, antropologie, hamartiologie, christologie, soteriologie, pneumatologie, eklesiologie, eschatologie). Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a praktické aplikace v současné církvi a společnosti. Studenti získají přehled a pokusí se obhájit vlastní teologické stanovisko.

Druhý semestr dvou semestrálního kurzu je určen studentům všech oborů na ETS: teologie, pastorace i sociální práce. Podle oboru je pak vybrána učebnice.

Věrouka pomáhá zcelit život věřícího napříč různými oblastmi jeho života, pokud se podaří v každém článku víry uchopit to opravdu podstatné. Články věrouky jsou poměrně abstraktní (vzhledem k praktické službě), jejich osvojení však umožňuje otevřeně hledat autentickou podobu křesťanské služby, moudrost a odvahu k rozhodnutím a radikální aplikaci Evangelia, která se i beze slov stává výzvou lidem kolem nás k hledání živého Boha.

V tomto školním roce →

Systematická teologie: přehled 2 (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Jan Valeš, Th.D.

Anotace:

V tomto předmětu se studenti v průběhu dvou semestrů seznámí s články křesťanské dogmatiky (prolegomena, teologie sensu stricto, antropologie, hamartiologie, christologie, soteriologie, pneumatologie, eklesiologie, eschatologie). Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a praktické aplikace v současné církvi a společnosti. Studenti získají přehled a pokusí se obhájit vlastní teologické stanovisko.

Druhý semestr dvou semestrálního kurzu je určen studentům všech oborů na ETS: teologie, pastorace i sociální práce. Podle oboru je pak vybrána učebnice.

Věrouka pomáhá zcelit život věřícího napříč různými oblastmi jeho života, pokud se podaří v každém článku víry uchopit to opravdu podstatné. Články věrouky jsou poměrně abstraktní (vzhledem k praktické službě), jejich osvojení však umožňuje otevřeně hledat autentickou podobu křesťanské služby, moudrost a odvahu k rozhodnutím a radikální aplikaci Evangelia, která se i beze slov stává výzvou lidem kolem nás k hledání živého Boha.

Přednášky
06. 02. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (2) Učebna č. 201
20. 02. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (4) Učebna č. 201
05. 03. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (6) Učebna č. 201
19. 03. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (8) Učebna č. 201
02. 04. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (10) Učebna č. 201
16. 04. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (12) Učebna č. 201
30. 04. 2020 08:30 – 12:00 Systematická teologie: přehled 2 [A] (14) Učebna č. 201

Systematická teologie: přehled 2 (LO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Jan Valeš, Th.D., David Beňa, lic. theol., Bc. Štěpánka Paluchníková, Pavel Plchot, Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D., Mgr. Vít Hlásek, M.Th.

Anotace:

V tomto předmětu se studenti v průběhu dvou semestrů seznámí se všemi dílčími články křesťanské dogmatiky (prolegomena, teologie sensu stricto, antropologie, hamartiologie, christologie, soteriologie, pneumatologie, eklesiologie, eschatologie). Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a praktické aplikace v současné církvi a společnosti. Studenti získají přehled o všech dílčích disciplínách systematiky a pokusí se obhájit vlastní teologické stanovisko.

Věrouka pomáhá zcelit život věřícího napříč různými oblastmi jeho života, pokud se podaří v každém článku víry uchopit to opravdu podstatné. Tím získáváme moudrost a odvahu k rozhodnutím a radikální aplikaci Evangelia, která se i beze slov stává výzvou lidem kolem nás k hledání živého Boha.

Přednášky
01. 02. 2020 12:30 – 15:50 Systematická teologie: přehled 2 [A] (1) Učebna č. 201
07. 03. 2020 12:30 – 15:50 Systematická teologie: přehled 2 [A] (2) Učebna č. 201
04. 04. 2020 12:30 – 15:50 Systematická teologie: přehled 2 [A] (3) Učebna č. 201
16. 05. 2020 14:20 – 15:50 Systematická teologie: přehled 2 [A] (4) Učebna č. 201

V minulých letech →

Počet z víry

šablona pro vypracování osobního vyznání víry každého studenta ETS

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184