Předmět :: Systematická teologie: přehled 2

Calendar Kalendář

Anotace

V tomto předmětu se studenti v průběhu dvou semestrů seznámí s články křesťanské dogmatiky (prolegomena, teologie sensu stricto, antropologie, hamartiologie, christologie, soteriologie, pneumatologie, eklesiologie, eschatologie). Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a praktické aplikace v současné církvi a společnosti. Studenti získají přehled a pokusí se obhájit vlastní teologické stanovisko. Kurz je určen studentům oboru TPČ-T, TPČ-P a PSP.

Věrouka pomáhá zcelit život věřícího napříč různými oblastmi jeho života, pokud se podaří v každém článku víry uchopit to opravdu podstatné. Články věrouky jsou poměrně abstraktní (vzhledem k praktické službě), jejich osvojení však umožňuje otevřeně hledat autentickou podobu křesťanské služby, moudrost a odvahu k rozhodnutím a radikální aplikaci Evangelia, která se i beze slov stává výzvou lidem kolem nás k hledání živého Boha.

V tomto školním roce →

Systematická teologie: přehled 2 (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Jan Valeš, Th.D.

Anotace:

V tomto předmětu se studenti v průběhu dvou semestrů seznámí s články křesťanské dogmatiky (prolegomena, teologie sensu stricto, antropologie, hamartiologie, christologie, soteriologie, pneumatologie, eklesiologie, eschatologie). Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a praktické aplikace v současné církvi a společnosti. Studenti získají přehled a pokusí se obhájit vlastní teologické stanovisko. Kurz je určen studentům oboru TPČ-T, TPČ-P a PSP.

Věrouka pomáhá zcelit život věřícího napříč různými oblastmi jeho života, pokud se podaří v každém článku víry uchopit to opravdu podstatné. Články věrouky jsou poměrně abstraktní (vzhledem k praktické službě), jejich osvojení však umožňuje otevřeně hledat autentickou podobu křesťanské služby, moudrost a odvahu k rozhodnutím a radikální aplikaci Evangelia, která se i beze slov stává výzvou lidem kolem nás k hledání živého Boha.

Přednášky
03. 02. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (1) Učebna č. 201
17. 02. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (2) Učebna č. 201
03. 03. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (3) Učebna č. 201
17. 03. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (4) Učebna č. 201
14. 04. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (5) Učebna č. 201
28. 04. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (6) Učebna č. 201
12. 05. 2021 14:30 – 17:45 Systematická teologie: přehled 2 [A] (7) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Počet z víry

šablona pro vypracování osobního vyznání víry každého studenta ETS

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184