Předmět :: Systematická teologie: přehled 2

Calendar Kalendář

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí se všemi dílčími články křesťanské dogmatiky. Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a s naznačením praktické aplikace v současné církvi a společnosti.

Cíle:

Studenti by měli získat přehled o všech dílčích disciplínách systematiky a obhájit vlastní teologické stanovisko. Po absolvování tohoto předmětu je student schopen jmenovat a definovat všech osm základních tématických okruhů systematické teologie a vysvětlit jejich vzájemné souvislosti. Chápe jednotlivé nauky, je schopen vysvětlit jejich místo v celkové stavbě křesťanské dogmatiky. Student prokázal schopnost metodického užívání Písma. Je schopen prezentovat a přiměřeně argumentačně podložit vlastní teologické stanovisko k jednotlivým otázkám, prokázal také schopnost kritické práce s teologickou literaturou a vedení odborného dialogu.

Rámcový rozpis učiva:

prolegomena (metoda, zdroje a cíle teologie, Bible a zjevení, epistemologie v teologii) teologie sensu stricto (vč. učení o Bohu Otci) antropologie (vč. hamartiologie) christologie soteriologie pneumatologie eklesiologie eschatologie.

Výstupy:

kritická recenze vybrané jednosvazkové učebnice dogmatiky vypracování vlastního kritického stanoviska ke všem osmi článkům dogmatiky

Způsob hodnocení:

Zimní období je zakončeno zápočtem, letní období zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je vypracování a odevzdání písemných úkolů.

V tomto školním roce →

Systematická teologie: přehled 2 (LO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: prof. Pavel Hošek, Ph.D., Pavel Plchot

V minulých letech →

Archiv →

Počet z víry

šablona pro vypracování osobního vyznání víry každého studenta ETS

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184