Předmět :: Systematická teologie: současná scéna

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz Systematická teologie seznámí studenty s hlavními protestantskými systematicko-teologickými orientacemi včetně 20.století, nevyjímaje ani některé anglosaské evangelikální. Teologické důrazy jednotlivých teologických orientací budou prezentovány na původních dílech významných systematických teologů. Součástí kurzu bude také uvedení do specifických vědecko-odborných pojmů této vědní disciplíny a kurz pomůže studentům se celkově poučeně orientovat v systematicko-teologické vědě, odpovědně chápat její aktuální poslání na základě Písma pro službu křesťanských církví současnému člověku.

V tomto školním roce →

Systematická teologie: současná scéna (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

Anotace:

Kurz Systematická teologie seznámí studenty s hlavními protestantskými systematicko-teologickými orientacemi včetně 20.století, nevyjímaje ani některé anglosaské evangelikální. Teologické důrazy jednotlivých teologických orientací budou prezentovány na původních dílech významných systematických teologů. Součástí kurzu bude také uvedení do specifických vědecko-odborných pojmů této vědní disciplíny a kurz pomůže studentům se celkově poučeně orientovat v systematicko-teologické vědě, odpovědně chápat její aktuální poslání na základě Písma pro službu křesťanských církví současnému člověku.

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184