Předmět :: Systematická teologie: současná scéna

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět navazuje na teoretickou základnu získanou v předmětu Systematická teologie: přehled. Studenti se seznámí s hlavními představiteli protestantské teologie dvacátého století. Vedle všeobecných údajů o životě a díle jednotlivých postav bude u každého teologa podrobněji analyzováno a kriticky zhodnoceno některé klíčové téma jeho teologického profilu. Každý student se bude hlouběji zabývat jednou z osobností protestantské teologie dvacátého století, seznámí se s prameny a sekundární literaturou.

Cíle:

Student by měl být schopen aplikovat metodologické principy teologické práce na konkrétní otázky současné teologické diskuse. Měl by se orientovat v diskursu systematické teologie 20. století a znát hlavní představitele této disciplíny. Měl by být schopen pracovat s cizojazyčnou teologickou literaturou. Měl by prokázat schopnost kritické analýzy díla jednotlivých teologů a teologických škol a obhájit vlastní hodnocení jejich přínosu pro disciplínu.

Rámcový rozpis učiva:

metodický úvod, epistemologie v teologii velké postavy protestantské teologie 20. století (Barth, Brunner, Tillich, Bonhoeffer, Moltmann, Pannenberg, Bultmann) evangelikální teologie procesuální teologie feministická teologie, teologie osvobození

Výstupy:

písemný referát k vybranému primárnímu textu jednoho z probíraných teologů za použití sekundární literatury ústní prezentace výše uvedeného referátu v rámci semináře

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace se zakládá na aktivitě studenta během období a na kvalitě ústní prezentace a písemného referátu.

V tomto školním roce →

Systematická teologie: současná scéna (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Přednášky
15. 10. 2021 10:30 – 17:45 Systematická teologie: současná scéna [A] (1)
05. 11. 2021 10:30 – 17:45 Systematická teologie: současná scéna [A] (2)

Systematická teologie: současná scéna (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Přednášky
15. 10. 2021 10:30 – 17:45 Systematická teologie: současná scéna [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
05. 11. 2021 10:30 – 17:45 Systematická teologie: současná scéna [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184