Předmět :: Systematická teologie: současná scéna

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz seznámí studenty se všemi hlavními protestantskými systematicko-teologickými orientacemi, včetně 20. století, nevyjímaje ani anglosaské evangelikální. Teologické důrazy jednotlivých teologických orientací budou prezentovány na původních dílech významných systematických teologů. Součástí kurzu bude také uvedení do specifických vědecko-odborných pojmů této vědní disciplíny a kurz celkově pomůže studentům se poučeně orientovat v systematicko-teologické vědě, odpovědně chápat její aktuální poslání na základě Písma pro službu křesťanských církví současnému člověku.

V tomto školním roce →

Systematická teologie: současná scéna (ZO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Anotace:

Kurz seznámí studenty se všemi hlavními protestantskými systematicko-teologickými orientacemi, včetně 20. století, nevyjímaje ani anglosaské evangelikální. Teologické důrazy jednotlivých teologických orientací budou prezentovány na původních dílech významných systematických teologů. Součástí kurzu bude také uvedení do specifických vědecko-odborných pojmů této vědní disciplíny a kurz celkově pomůže studentům se poučeně orientovat v systematicko-teologické vědě, odpovědně chápat její aktuální poslání na základě Písma pro službu křesťanských církví současnému člověku.

Přednášky
27. 09. 2019 08:30 – 15:50 Systematická teologie: současná scéna [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
28. 09. 2019 08:30 – 15:50 Systematická teologie: současná scéna [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Systematická teologie: současná scéna (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Anotace:

Kurz seznámí studenty se všemi hlavními protestantskými systematicko-teologickými orientacemi, včetně 20. století, nevyjímaje ani anglosaské evangelikální. Teologické důrazy jednotlivých teologických orientací budou prezentovány na původních dílech významných systematických teologů. Součástí kurzu bude také uvedení do specifických vědecko-odborných pojmů této vědní disciplíny a kurz celkově pomůže studentům se poučeně orientovat v systematicko-teologické vědě, odpovědně chápat její aktuální poslání na základě Písma pro službu křesťanských církví současnému člověku.

Přednášky
27. 09. 2019 08:30 – 15:50 Systematická teologie: současná scéna [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
28. 09. 2019 08:30 – 15:50 Systematická teologie: současná scéna [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184