Předmět :: Témata křesťanské etiky

Calendar Kalendář

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními problémy obecné křesťanské etiky. Hlavní pozornost pak bude věnována výkladu principů křesťanské etiky aplikovaných do současné situace.

Cíle:

Student získá teoretické vědomosti a metodické schopnosti, aby mohl pokračujícím studiem dané oblasti sám zformulovat odpovědné etické stanovisko ke kterékoli aktuální etické otázce (uvnitř církve i ve veřejné diskusi).

Rámcový rozpis učiva:

Etické otázky a dilemata v křesťanské perspektivě v různých oblastech, např.: formování charakteru (Je možné naučit (se) dobru? etika a posvěcení; etika a společenství „svatých“; dobro a utrpení; eticky kompetentní člověk) aktuální otázky křesťanské etiky (počátek a konec lidského života; etika v manželství a rodině; etické otázky sexuality; občanská neposlušnost, válka; životní prostředí)

Výstupy:

písemná práce na zadané téma křesťanské etiky

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné eseje.

V tomto školním roce →

Témata křesťanské etiky (LO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Seminář
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: doc. PhDr. Jan Hábl, PhD.

V minulých letech →

Témata křesťanské etiky

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184