Předmět :: Tématický seminář k absolventské práci

Calendar Kalendář

Anotace

Jedná se o seminář, ve kterém vedoucí absolventské práce individuální formou vede studenta při přípravě na psaní absolventské práce.

Cíle:

Cílem předmětu je zvládnutí první fáze psaní absolventské práce: stanoevní oblasti pro psaní práce, navázání spolupráce s vedoucí(m) absolventské práce, zpracování literatury, formulování tématu práce.

Rámcový rozpis učiva:

upřesnění pole práce upřesnění metody zpracování absolventské práce kritická práce s odbornou literaturou stanovení struktury absolventské práce

Výstupy:

1. anotace absolventské práce přehled bádání ve zvolené oblasti vztahující se k tématu absolventské práce 2. anotace absolventské práce

Způsob hodnocení:

Zápočet. Udělen na základě průběžných konzultací v rámci semináře a na základě zpracování příslušných výstupů k absolventské práci.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184