Předmět :: Teologická antropologie

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět se zabývá biblickými a teologickými pohledy na člověka, různými přístupy (zejm. teologickými) k antropologii. Předmět vytváří hodnotový základ pro další předměty v oblasti pastorace a sociální práce a pro multikulturní přístupy k práci s lidmi. Cíle Studenti se seznámili s různými teologickými a antropologickými přístupy. Studenti rozumí a dokáží popsat biblický pohled na člověka. Studenti jsou schopni diskutovat hodnotové postoje vycházející z tohoto biblického paradigmatu. Studenti také měli příležitost si jednání vycházející z těchto postojů vyzkoušet a mají praktickou zkušenost, která posiluje internalizaci těchto hodnot. Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Hodnocena je aktivní účast, četba a aplikační projekt.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184