Předmět :: Úvod do psychologie osobnosti

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět podává základní poznatky o zdrojích utváření osobnosti, struktuře a dynamice osobnosti, seznamuje se základními teoriemi osobnosti. Věcným cílem výuky je seznámit studenty se způsoby psychologického myšlení při poznávání osobnosti, klást důraz na sepjetí biologické, psychosociální a duchovní stránky člověka a naučit studenty aplikovat poznatky z psychologie osobnosti do vlastní pastorační praxe.

V tomto školním roce →

Úvod do psychologie osobnosti (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Marek Macák

Přednášky
03. 02. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
17. 02. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
03. 03. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
17. 03. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
14. 04. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
28. 04. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
12. 05. 2021 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Úvod do psychologie osobnosti (ZO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Marek Macák

Anotace:

Předmět podává základní poznatky o zdrojích utváření osobnosti, struktuře a dynamice osobnosti, seznamuje se základními teoriemi osobnosti. Věcným cílem výuky je seznámit studenty se způsoby psychologického myšlení při poznávání osobnosti, klást důraz na sepjetí biologické, psychosociální a duchovní stránky člověka a naučit studenty aplikovat poznatky z psychologie osobnosti do vlastní pastorační praxe.

Přednášky
12. 09. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
Dataprojektor 2 - Epson
03. 10. 2020 12:00 – 13:20 Úvod do psychologie osobnosti [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
Dataprojektor 2 - Epson
17. 10. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
Dataprojektor 2 - Epson
07. 11. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
Dataprojektor 2 - Epson
21. 11. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
Dataprojektor 2 - Epson
12. 12. 2020 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
Dataprojektor 2 - Epson
09. 01. 2021 12:30 – 14:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
Dataprojektor 2 - Epson

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184