Předmět :: Úvod do psychologie osobnosti

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět podává základní poznatky o zdrojích utváření osobnosti, struktuře a dynamice osobnosti, seznamuje se základními teoriemi osobnosti. Věcným cílem výuky je seznámit studenty se způsoby psychologického myšlení při poznávání osobnosti, klást důraz na sepjetí biologické, psychosociální a duchovní stránky člověka a naučit studenty aplikovat poznatky z psychologie osobnosti do vlastní pastorační praxe.

V tomto školním roce →

Úvod do psychologie osobnosti (LO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Marek Macák

Anotace:

Předmět podává základní poznatky o zdrojích utváření osobnosti, struktuře a dynamice osobnosti, seznamuje se základními teoriemi osobnosti. Věcným cílem výuky je seznámit studenty se způsoby psychologického myšlení při poznávání osobnosti, klást důraz na sepjetí biologické, psychosociální a duchovní stránky člověka a naučit studenty aplikovat poznatky z psychologie osobnosti do vlastní pastorační praxe.

Přednášky
15. 03. 2019 16:00 – 19:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (7) Učebna č. 202
16. 03. 2019 08:30 – 17:30 Úvod do psychologie osobnosti [A] (8) 222 - Ředitelna

Úvod do psychologie osobnosti (LO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Marek Macák

Anotace:

Předmět podává základní poznatky o zdrojích utváření osobnosti, struktuře a dynamice osobnosti, seznamuje se základními teoriemi osobnosti. Věcným cílem výuky je seznámit studenty se způsoby psychologického myšlení při poznávání osobnosti, klást důraz na sepjetí biologické, psychosociální a duchovní stránky člověka a naučit studenty aplikovat poznatky z psychologie osobnosti do vlastní pastorační praxe.

Přednášky
02. 02. 2019 08:30 – 11:50 Úvod do psychologie osobnosti [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
16. 03. 2019 08:30 – 11:50 Úvod do psychologie osobnosti [A] (7) 222 - Ředitelna
27. 04. 2019 08:30 – 11:50 Úvod do psychologie osobnosti [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
11. 05. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Otázky k testu

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184