Předmět :: Úvod do psychologie osobnosti

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět podává základní poznatky o zdrojích utváření osobnosti, struktuře a dynamice osobnosti, seznamuje se základními teoriemi osobnosti. Věcným cílem výuky je seznámit studenty se způsoby psychologického myšlení při poznávání osobnosti, klást důraz na sepjetí biologické, psychosociální a duchovní stránky člověka a naučit studenty aplikovat poznatky z psychologie osobnosti do vlastní pastorační praxe.

Cíle Předmět poskytuje studentům základní rámec pro chápání druhých lidí, přispívá k vlastní osobnostní sebereflexi, autoregulaci a k respektování autonomie jiných lidí. Student je schopen lépe rozpoznávat pozitivní osobnostní potenciál i kritická úskalí v oblasti vlastních psychických stavů a rovněž lépe rozpoznává psychosociální zdroje a limity druhých lidí.

Rámcový rozpis učiva psychologie jako věda a lidské dílo – vymezení pojmu, metody, historie dědičný a neurofyziologický základ osobnosti temperament osobnostní rysy, stabilita osobnosti a její vývojové proměny hierarchické uspořádání osobnosti

Výstupy zkouška

Způsob hodnocení Zkouška.

V tomto školním roce →

Úvod do psychologie osobnosti (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Marek Macák

Přednášky
29. 01. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
26. 02. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
11. 03. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová
25. 03. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (9) Učebna č. 203 - počítačová
22. 04. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (13) Učebna č. 203 - počítačová
06. 05. 2020 10:30 – 12:00 Úvod do psychologie osobnosti [A] (14) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Otázky k testu

...

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184