Předmět :: Úvod do sociologie

Calendar Kalendář

Anotace

Kurz vede studenty k poznání sociologie jako společenskovědní disciplíně, která se zabývá strukturou společnosti, pochopení změn ve struktuře společnosti a jejím vývoji. Součástí výkladu je seznámení se základními sociologickými pojmy a informace o osobnostech, jejichž dílo ve zvlášť vysoké míře ovlivnilo vývoj disciplíny. Kurz dále poskytuje interpretovatelné poznatky o charakteru společnosti a vysvětluje postavení jedince a skupin v sociálním systému. Student je seznámen s možnostmi využití sociologie v práci profesionálně orientované na oblast sociální práce a pastorace. Po čas celého výkladu je důraz kladen na ty souvislosti sociologického myšlení, které jsou významné z hlediska sociální a pastorační práce v současné fázi modernity za existence různorodých společenských problémů, s důrazem na praktickou aplikaci kurzem získaného pojmového aparátu.

V tomto školním roce →

Úvod do sociologie (ZO 2018/2019 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: PhDr. Alena Heřmanová

Anotace:

Kurz vede studenty k poznání sociologie jako společenskovědní disciplíně, která se zabývá strukturou společnosti, pochopení změn ve struktuře společnosti a jejím vývoji. Součástí výkladu je seznámení se základními sociologickými pojmy a informace o osobnostech, jejichž dílo ve zvlášť vysoké míře ovlivnilo vývoj disciplíny. Kurz dále poskytuje interpretovatelné poznatky o charakteru společnosti a vysvětluje postavení jedince a skupin v sociálním systému. Student je seznámen s možnostmi využití sociologie v práci profesionálně orientované na oblast sociální práce a pastorace. Po čas celého výkladu je důraz kladen na ty souvislosti sociologického myšlení, které jsou významné z hlediska sociální a pastorační práce v současné fázi modernity za existence různorodých společenských problémů, s důrazem na praktickou aplikaci kurzem získaného pojmového aparátu.

Přednášky
08. 09. 2018 08:30 – 11:50 Úvod do sociologie [A] (1) Učebna č. 201
06. 10. 2018 08:30 – 11:50 Úvod do sociologie [A] (5) Učebna č. 201
03. 11. 2018 08:30 – 11:50 Úvod do sociologie [A] (2) Učebna č. 201
05. 01. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do sociologie [A] (3) Učebna č. 201

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184