Předmět :: Úvod do studia

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět uvádí do studia, které připravuje na práci s lidmi: to obsahuje naslouchání druhým lidem, aktivní práci sama se sebou, komunikační schopnosti, osvojení si řady důležitých informací a komplexního porozumění té či oné oblasti služby.

Úvod do studia se tudíž zaměřuje na dovednosti a práci sama se sebou: první orientace na ETS, formální náležitosti prací odevzdávaných na ETS, práce s knihou, organizace času, základy projektového plánování, hlubší porozumění charakteru ETS, uvedení do kritického myšlení a odborného psaní, mluvený projev, poznávání svých obdarování a základy týmové práce.

Tím se otevírá celoživotní vzdělávání, které pro mnohé absolventy začalo právě na ETS.

Přihlášení účastníci najdou mezi přílohami tohoto předmětu také dokument Formální náležitosti písemných prací na ETS určený pro kurzisty, kteří odevzdávají písemné práce v jiných předmětech.

V tomto školním roce →

Úvod do studia (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

Anotace:

Předmět uvádí do studia, které připravuje na práci s lidmi: to obsahuje naslouchání druhým lidem, aktivní práci sama se sebou, komunikační schopnosti, osvojení si řady důležitých informací a komplexního porozumění té či oné oblasti služby.

Úvod do studia se tudíž zaměřuje na dovednosti a práci sama se sebou: první orientace na ETS, formální náležitosti prací odevzdávaných na ETS, práce s knihou, organizace času, základy projektového plánování, hlubší porozumění charakteru ETS, uvedení do kritického myšlení a odborného psaní, mluvený projev, poznávání svých obdarování a základy týmové práce.

Tím se otevírá celoživotní vzdělávání, které pro mnohé absolventy začalo právě na ETS.

Přihlášení účastníci najdou mezi přílohami tohoto předmětu také dokument Formální náležitosti písemných prací na ETS určený pro kurzisty, kteří odevzdávají písemné práce v jiných předmětech.

Přednášky
18. 09. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
25. 09. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
02. 10. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
09. 10. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
16. 10. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
23. 10. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
30. 10. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová
06. 11. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (8) Učebna č. 203 - počítačová
13. 11. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (9) Učebna č. 203 - počítačová
20. 11. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (10) Učebna č. 203 - počítačová
27. 11. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (11) Učebna č. 203 - počítačová
11. 12. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (13) Učebna č. 203 - počítačová
18. 12. 2019 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (14) Učebna č. 203 - počítačová

Úvod do studia (ZO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

Anotace:

Předmět uvádí do studia, které připravuje na práci s lidmi: to obsahuje naslouchání druhým lidem, aktivní práci sama se sebou, komunikační schopnosti, osvojení si řady důležitých informací a komplexního porozumění té či oné oblasti služby.

Úvod do studia se tudíž zaměřuje na dovednosti a práci sama se sebou: první orientace na ETS, formální náležitosti prací odevzdávaných na ETS, práce s knihou, organizace času, základy projektového plánování, hlubší porozumění charakteru ETS, uvedení do kritického myšlení a odborného psaní, mluvený projev, poznávání svých obdarování a základy týmové práce.

Tím se otevírá celoživotní vzdělávání, které pro mnohé absolventy začalo právě na ETS.

V minulých letech →

Archiv →

MacDonald, Uspořádej svůj svět

soubor pdf obsahující tuto poněkud nedostupnou knihu - určeno pouze pro studijní účely (Nešířit!)

Zpracování čteného textu

Postup při psaní reflexí, citace, vkládání poznámek pod čáru apod

Proč citujeme?

Základní informace

Hollinger

Text k tématu integrace 3H

Hlavička písemné práce na ETS

formát rtf

Hlavička písemné práce na ETS

formát odt

Formální náležitosti písemných prací na ETS

Materiál pro kurzisty, kteří odevzdávají písemné práce v jiných předmětech

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184