Předmět :: Úvod do studia

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět uvádí do studia, které připravuje na práci s lidmi: to obsahuje naslouchání druhým lidem, aktivní práci sama se sebou, komunikační schopnosti, osvojení si řady důležitých informací a komplexního porozumění té či oné oblasti služby.

Úvod do studia se tudíž zaměřuje na dovednosti a práci sama se sebou: první orientace na ETS, formální náležitosti prací odevzdávaných na ETS, práce s knihou, organizace času, základy projektového plánování, hlubší porozumění charakteru ETS, uvedení do kritického myšlení a odborného psaní, mluvený projev, poznávání svých obdarování a základy týmové práce.

Tím se otevírá celoživotní vzdělávání, které pro mnohé absolventy začalo právě na ETS.

Přihlášení účastníci najdou mezi přílohami tohoto předmětu také dokument Formální náležitosti písemných prací na ETS určený pro kurzisty, kteří odevzdávají písemné práce v jiných předmětech.

V tomto školním roce →

Úvod do studia (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

Anotace:

Předmět uvádí do studia, které připravuje na práci s lidmi: to obsahuje naslouchání druhým lidem, aktivní práci sama se sebou, komunikační schopnosti, osvojení si řady důležitých informací a komplexního porozumění té či oné oblasti služby.

Úvod do studia se tudíž zaměřuje na dovednosti a práci sama se sebou: první orientace na ETS, formální náležitosti prací odevzdávaných na ETS, práce s knihou, organizace času, základy projektového plánování, hlubší porozumění charakteru ETS, uvedení do kritického myšlení a odborného psaní, mluvený projev, poznávání svých obdarování a základy týmové práce.

Tím se otevírá celoživotní vzdělávání, které pro mnohé absolventy začalo právě na ETS.

Přihlášení účastníci najdou mezi přílohami tohoto předmětu také dokument Formální náležitosti písemných prací na ETS určený pro kurzisty, kteří odevzdávají písemné práce v jiných předmětech.

Přednášky
08. 09. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
15. 09. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost
22. 09. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (3) Učebna č. 101 - konferenční místnost
29. 09. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (4) Učebna č. 101 - konferenční místnost
06. 10. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (5) Učebna č. 101 - konferenční místnost
13. 10. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (6) Učebna č. 101 - konferenční místnost
20. 10. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (7) Učebna č. 101 - konferenční místnost
03. 11. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (8) Učebna č. 101 - konferenční místnost
10. 11. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (9) Učebna č. 101 - konferenční místnost
24. 11. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (10) Učebna č. 101 - konferenční místnost
01. 12. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (11) Učebna č. 101 - konferenční místnost
08. 12. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (12) Učebna č. 101 - konferenční místnost
15. 12. 2020 16:15 – 17:45 Úvod do studia [A] (13) Učebna č. 101 - konferenční místnost

Úvod do studia (ZO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 1

Učitelé: Ing. Miloš Poborský

Anotace:

Předmět uvádí do studia, které připravuje na práci s lidmi: to obsahuje naslouchání druhým lidem, aktivní práci sama se sebou, komunikační schopnosti, osvojení si řady důležitých informací a komplexního porozumění té či oné oblasti služby.

Úvod do studia se tudíž zaměřuje na dovednosti a práci sama se sebou: první orientace na ETS, formální náležitosti prací odevzdávaných na ETS, práce s knihou, organizace času, základy projektového plánování, hlubší porozumění charakteru ETS, uvedení do kritického myšlení a odborného psaní, mluvený projev, poznávání svých obdarování a základy týmové práce.

Cílem je osvojit si, nebo prohloubit základní osobní návyky, potřebné nejen pro úspěšné splnění předmětu, ale i pro další profesní život.

V minulých letech →

Archiv →

MacDonald, Uspořádej svůj svět

soubor pdf obsahující tuto poněkud nedostupnou knihu - určeno pouze pro studijní účely (Nešířit!)

Zpracování čteného textu

Postup při psaní reflexí, citace, vkládání poznámek pod čáru apod

Proč citujeme?

Základní informace

Hollinger

Text k tématu integrace 3H

Hlavička písemné práce na ETS

formát rtf

Hlavička písemné práce na ETS

formát odt

Formální náležitosti písemných prací na ETS

Materiál pro kurzisty, kteří odevzdávají písemné práce v jiných předmětech

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184