Předmět :: Úvod do studia jazyků

Calendar Kalendář

Anotace

V kurzu budou představeny vybrané poznatky z obecné lingvistiky a z lingvistiky biblických jazyků. Jednotlivé poznatky a principy budou soustavně demonstrovány na češtině, novozákonní řečtině, angličtině, němčině a starozákonní hebrejštině. Seminář také ukazuje, jak korektně aplikovat znalosti řečtiny a hebrejštiny, a vhodně tak doplňuje jejich studium. Seznamuje se standardní lingvistickou terminologií, jejíž znalost velmi usnadňuje studium jazyků a pomáhá při používání odborných biblických komentářů. Specifikům starých jazyků je věnována zvláštní pozornost. Nechybí ani stručný úvod do problematiky překládání, její vývoj a přehled nejvýznamnějších českých překladů Bible od nejstarších dob po současnost.

V tomto školním roce →

Úvod do studia jazyků (LO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Přednášky
04. 02. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (1) Učebna č. 201
11. 02. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (2) Učebna č. 201
18. 02. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (3) Učebna č. 201
25. 02. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (4) Učebna č. 201
04. 03. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (5) Učebna č. 201
11. 03. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (6) Učebna č. 201
18. 03. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (7) Učebna č. 201
25. 03. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (8) Učebna č. 201
08. 04. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (9) Učebna č. 201
15. 04. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (10) Učebna č. 201
22. 04. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (11) Učebna č. 201
29. 04. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (12) Učebna č. 201
06. 05. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (13) Učebna č. 201
13. 05. 2021 10:30 – 12:00 Úvod do studia jazyků [A] (14) Učebna č. 201

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184