Předmět :: Úvod do studia jazyků

Calendar Kalendář

Anotace

V kurzu budou představeny vybrané poznatky z obecné lingvistiky a z lingvistiky Biblických jazyků, které jsou klíčové pro korektní práci s Biblickým textem a užitečné pro studium starých i moderních jazyků. Jednotlivé poznatky a principy budou soustavně demonstrovány na češtině, novozákonní řečtině, angličtině, němčině a starozákonní hebrejštině. Seminář také ukazuje, jak korektně aplikovat znalosti řečtiny a hebrejštiny, a vhodně tak doplňuje jejich studium. Seznamuje se standardní lingvistickou terminologií, jejíž znalost velmi usnadňuje studium jazyků na ETS a bez níž lze jen těžko číst odborné Biblické komentáře. Specifikům starých jazyků je věnována zvláštní pozornost. Nechybí ani stručný úvod do problematiky překládání, její vývoj a přehled nejvýznamnějších českých překladů Bible od nejstarších dob po současnost.

V tomto školním roce →

Úvod do studia jazyků (ZO 2019/2020 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.

Anotace:

V kurzu budou představeny vybrané poznatky z obecné lingvistiky a z lingvistiky Biblických jazyků, které jsou klíčové pro korektní práci s Biblickým textem a užitečné pro studium starých i moderních jazyků. Jednotlivé poznatky a principy budou soustavně demonstrovány na češtině, novozákonní řečtině, angličtině, němčině a starozákonní hebrejštině. Seminář také ukazuje, jak korektně aplikovat znalosti řečtiny a hebrejštiny, a vhodně tak doplňuje jejich studium. Seznamuje se standardní lingvistickou terminologií, jejíž znalost velmi usnadňuje studium jazyků na ETS a bez níž lze jen těžko číst odborné Biblické komentáře. Specifikům starých jazyků je věnována zvláštní pozornost. Nechybí ani stručný úvod do problematiky překládání, její vývoj a přehled nejvýznamnějších českých překladů Bible od nejstarších dob po současnost.

Přednášky
07. 09. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do studia jazyků [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
21. 09. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do studia jazyků [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
05. 10. 2019 08:30 – 09:50 Úvod do studia jazyků [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
19. 10. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do studia jazyků [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
09. 11. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do studia jazyků [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
07. 12. 2019 08:30 – 10:00 Úvod do studia jazyků [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová
04. 01. 2020 08:30 – 10:00 Úvod do studia jazyků [A] (7) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184