Předmět :: Vývojová psychologie 1

Calendar Kalendář

Anotace

Studentům budou předloženy základní poznatky o psychické ontogenezi člověka včetně vztahu mezi příčinami a následky v průběhu psychického vývoje jedince. Budou popsány a vysvětleny jednotlivé fáze životního běhu, k nimž dochází od období prenatálního až po období gerontologické. Studenti budou seznámeni s formami ohrožení psychického vývoje (týrání, zanedbávání, zneužívání, psychická deprivace). Budou předloženy základní teorie periodizace, individualizace a determinace duševního vývoje. Poznatky budou studentům předkládány formou přednášek, naučené poznatky budou reflektovány v praktických cvičeních. Předmět navazuje na psychologii osobnosti.

V tomto školním roce →

Vývojová psychologie 1 (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Psychologie osobnosti, Psychologie osobnosti 1, Psychologie osobnosti 2, Psychologie osobnosti 3.

Přednášky
12. 10. 2021 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (2) Učebna č. 201
26. 10. 2021 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (3) Učebna č. 201
09. 11. 2021 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (4) Učebna č. 201
23. 11. 2021 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (5) Učebna č. 201
07. 12. 2021 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (6) Učebna č. 201

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184