Předmět :: Vývojová psychologie 1

Calendar Kalendář

Anotace

V předmětu budou studenti seznámeni s psychickými změnami, ke kterým dochází v průběhu života jedince, získají základní poznatky o psychické ontogenezi člověka včetně vztahu mezi příčinami a následky v průběhu lidského vývoje, budou popsány a vysvětleny jednotlivé fáze životního běhu, k nimž dochází od období prenatálního až po období gerontologické. Pozornost bude věnována i některým formám ohrožení psychického vývoje a zdůrazněno bude vývojové hledisko v psychopatologii. Důraz bude kladen na tzv. humanistické vývojové teorie. Cílem výuky je umět aplikovat poznatky z vývojové psychologie do vlastní pastorační praxe.

V tomto školním roce →

Vývojová psychologie 1 (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

Anotace:

V předmětu budou studenti seznámeni s psychickými změnami, ke kterým dochází v průběhu života jedince, získají základní poznatky o psychické ontogenezi člověka včetně vztahu mezi příčinami a následky v průběhu lidského vývoje, budou popsány a vysvětleny jednotlivé fáze životního běhu, k nimž dochází od období prenatálního až po období gerontologické. Pozornost bude věnována i některým formám ohrožení psychického vývoje a zdůrazněno bude vývojové hledisko v psychopatologii. Důraz bude kladen na tzv. humanistické vývojové teorie. Cílem výuky je umět aplikovat poznatky z vývojové psychologie do vlastní pastorační praxe.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Psychologie osobnosti, Psychologie osobnosti 1, Psychologie osobnosti 2, Psychologie osobnosti 3.

Přednášky
15. 09. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 1 [A] (1) Učebna č. 203 - počítačová
29. 09. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 1 [A] (2) Učebna č. 203 - počítačová
13. 10. 2020 14:30 – 17:00 Vývojová psychologie 1 [A] (3) Učebna č. 203 - počítačová
10. 11. 2020 14:30 – 17:00 Vývojová psychologie 1 [A] (4) Učebna č. 203 - počítačová
24. 11. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 1 [A] (5) Učebna č. 203 - počítačová
08. 12. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 1 [A] (6) Učebna č. 203 - počítačová

Vývojová psychologie 1 (ZO 2020/2021 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 7

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

Anotace:

V předmětu budou studenti seznámeni s psychickými změnami, ke kterým dochází v průběhu života jedince, získají základní poznatky o psychické ontogenezi člověka včetně vztahu mezi příčinami a následky v průběhu lidského vývoje, budou popsány a vysvětleny jednotlivé fáze životního běhu, k nimž dochází od období prenatálního až po období gerontologické. Pozornost bude věnována i některým formám ohrožení psychického vývoje a zdůrazněno bude vývojové hledisko v psychopatologii. Důraz bude kladen na tzv. humanistické vývojové teorie. Cílem výuky je umět aplikovat poznatky z vývojové psychologie do vlastní pastorační praxe.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Psychologie osobnosti, Psychologie osobnosti 1, Psychologie osobnosti 2, Psychologie osobnosti 3.

Přednášky
03. 10. 2020 08:30 – 11:20 Vývojová psychologie 1 [A] (1) Učebna č. 202
07. 11. 2020 08:30 – 11:50 Vývojová psychologie 1 [A] (2) Učebna č. 202
21. 11. 2020 08:30 – 11:50 Vývojová psychologie 1 [A] (3) Učebna č. 202
09. 01. 2021 10:20 – 11:50 Vývojová psychologie 1 [A] (4) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184