Předmět :: Vývojová psychologie 1

Calendar Kalendář

Anotace

V předmětu budou studenti seznámeni s psychickými změnami, ke kterým dochází v průběhu života jedince, získají základní poznatky o psychické ontogenezi člověka včetně vztahu mezi příčinami a následky v průběhu lidského vývoje, budou popsány a vysvětleny jednotlivé fáze životního běhu. V zimním semestru se studenti seznámí se základy obecné vývojové psychologie včetně klasických( stadiálních) teorií i teorií celoživotního vývoje. Pozornost bude věnována i vývoji spirituality. Studenti budou rovněž seznámeni s formami ohrožení psychického vývoje, zdůrazněno bude vývojové hledisko v psychopatologii. Hlavním cílem výuky je aplikace poznatků z vývojové psychologie do vlastní pastorační praxe.

V tomto školním roce →

Vývojová psychologie 1 (ZO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

Anotace:

V předmětu budou studenti seznámeni s psychickými změnami, ke kterým dochází v průběhu života jedince, získají základní poznatky o psychické ontogenezi člověka včetně vztahu mezi příčinami a následky v průběhu lidského vývoje, budou popsány a vysvětleny jednotlivé fáze životního běhu. V zimním semestru se studenti seznámí se základy obecné vývojové psychologie včetně klasických( stadiálních) teorií i teorií celoživotního vývoje. Pozornost bude věnována i vývoji spirituality. Studenti budou rovněž seznámeni s formami ohrožení psychického vývoje, zdůrazněno bude vývojové hledisko v psychopatologii. Hlavním cílem výuky je aplikace poznatků z vývojové psychologie do vlastní pastorační praxe.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Psychologie osobnosti, Psychologie osobnosti 1, Psychologie osobnosti 2, Psychologie osobnosti 3.

Přednášky
01. 10. 2019 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (2) Učebna č. 202
15. 10. 2019 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (3) Učebna č. 202
29. 10. 2019 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (4) Učebna č. 202
12. 11. 2019 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (5) Učebna č. 202
26. 11. 2019 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (6) Učebna č. 202
10. 12. 2019 12:45 – 14:15 Vývojová psychologie 1 [A] (7) Učebna č. 202
08. 01. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 1 [A] (13) Učebna č. 203 - počítačová

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184