Předmět :: Vývojová psychologie 2

Calendar Kalendář

Anotace

V předmětu budou studenti seznámeni s psychickými změnami, ke kterým dochází v průběhu života jedince, získají základní poznatky o psychické ontogenezi člověka včetně vztahu mezi příčinami a následky v průběhu lidského vývoje, budou popsány a vysvětleny jednotlivé fáze životního běhu od období prenatálního až po období gerontologické. Pozornost bude věnována i některým formám ohrožení psychického vývoje a zdůrazněno bude vývojové hledisko v psychopatologii. Důraz bude kladen na tzv. humanistické vývojové teorie. Hlavním cílem výuky je umět aplikovat poznatky z vývojové psychologie do vlastní pastorační praxe.

V tomto školním roce →

Vývojová psychologie 2 (LO 2019/2020 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 1
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: PhDr. Pavla Cimlerová

Anotace:

V předmětu budou studenti seznámeni s psychickými změnami, ke kterým dochází v průběhu života jedince, získají základní poznatky o psychické ontogenezi člověka včetně vztahu mezi příčinami a následky v průběhu lidského vývoje, budou popsány a vysvětleny jednotlivé fáze životního běhu od období prenatálního až po období gerontologické. Pozornost bude věnována i některým formám ohrožení psychického vývoje a zdůrazněno bude vývojové hledisko v psychopatologii. Důraz bude kladen na tzv. humanistické vývojové teorie. Hlavním cílem výuky je umět aplikovat poznatky z vývojové psychologie do vlastní pastorační praxe.

Podmínkou účasti na kurzu jsou tyto předměty: Psychologie osobnosti, Psychologie osobnosti 1, Psychologie osobnosti 2, Psychologie osobnosti 3.

Přednášky
04. 02. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (1) Učebna č. 202
03. 03. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (3) Učebna č. 202
17. 03. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (4) Učebna č. 202
31. 03. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (5) Učebna č. 202
14. 04. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (6) Učebna č. 202
28. 04. 2020 14:30 – 16:00 Vývojová psychologie 2 [A] (7) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184