Předmět :: Vývojová psychologie 2

Calendar Kalendář

Anotace

Studentům budou předloženy základní poznatky o psychické ontogenezi člověka včetně vztahu mezi příčinami a následky v průběhu psychického vývoje jedince. Budou popsány a vysvětleny jednotlivé fáze životního běhu, k nimž dochází od období prenatálního až po období gerontologické. Studenti budou seznámeni s formami ohrožení psychického vývoje (týrání, zanedbávání, zneužívání, psychická deprivace). Budou předloženy základní teorie periodizace, individualizace a determinace duševního vývoje. Poznatky budou studentům předkládány formou přednášek, naučené poznatky budou reflektovány v praktických cvičeních. Předmět navazuje na psychologii osobnosti.

V tomto školním roce →

tento rok se nevyučuje

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184