Předmět :: Základy křesťanské etiky

Calendar Kalendář

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními problémy obecné křesťanské etiky. Studenti budou uvedeni do základních problémů vztahu metafyziky, epistemologie a etiky. Studentům budou stručně představeny nekřesťanské etické systémy a dále budou nastíněny základní možnosti křesťanského přístupu. Hlavní pozornost pak bude věnována rozpracování a obhajobě systému křesťanské etiky jako subjektivní odpovědi křesťana a církve na objektivní realitu Božího řádu a Boží osobní existenci.

Cíle:

Student je schopen pojmenovat a definovat základní přístupy k metodě etické argumentace, a to s ohledem na jejich filosofické a teologické zakotvení. Chápe podstatu jednotlivých etických přístupů v dějinách evropské kultury a v dějinách církve. Chápe úlohu Písma v etické argumentaci.

Rámcový rozpis učiva:

úvod do studia etického myšlení (křesťanská perspektiva) povaha dobrého činu přehled etického myšlení formování charakteru

Výstupy:

esej na zvolené etické téma v odborné diskuzi

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné eseje.

V tomto školním roce →

Základy křesťanské etiky (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 8

Učitelé: doc. PhDr. Jan Hábl, PhD.

Přednášky
04. 12. 2020 08:30 – 16:00 Základy křesťanské etiky [A] (1) Učebna č. 101 - konferenční místnost
05. 12. 2020 08:30 – 16:00 Základy křesťanské etiky [A] (2) Učebna č. 101 - konferenční místnost

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184