Předmět :: Základy práva 1

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními právními pojmy a vede k orientaci v českém právním řádu a to včetně osvojení si základních principů práva Evropské unie. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva. Účelem předmětu je seznámit studenty s legislativním a institucionálním kontextem výkonu sociální práce a připravit je k řešení sociálně právních problémů klientů.

V tomto školním roce →

Základy práva 1 (LO 2018/2019 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: JUDr. Iva Kernová

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními právními pojmy a vede k orientaci v českém právním řádu a to včetně osvojení si základních principů práva Evropské unie. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva. Účelem předmětu je seznámit studenty s legislativním a institucionálním kontextem výkonu sociální práce a připravit je k řešení sociálně právních problémů klientů.

Přednášky
21. 02. 2019 12:45 – 17:45 Základy práva 1 [A] (4) Učebna č. 202
22. 02. 2019 08:30 – 16:00 Základy práva 1 [A] (5) Učebna č. 202
11. 04. 2019 12:45 – 17:45 Základy práva 1 [A] (11) Učebna č. 202
12. 04. 2019 08:30 – 16:00 Základy práva 1 [A] (12) Učebna č. 202

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184