Předmět :: Základy práva 1

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními právními pojmy a vede k orientaci v českém právním řádu a to včetně osvojení si základních principů práva Evropské unie. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva. Účelem předmětu je seznámit studenty s legislativním a institucionálním kontextem výkonu sociální práce a připravit je k řešení sociálně právních problémů klientů.

V tomto školním roce →

Základy práva 1 (ZO 2020/2021 / A :: denní)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: denní
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 14

Učitelé: JUDr. Iva Kernová

Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními právními pojmy a vede k orientaci v českém právním řádu a to včetně osvojení si základních principů práva Evropské unie. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva. Účelem předmětu je seznámit studenty s legislativním a institucionálním kontextem výkonu sociální práce a připravit je k řešení sociálně právních problémů klientů.

Přednášky
09. 10. 2020 08:30 – 15:15 Základy práva 1 [A] (1) Online kurz
10. 10. 2020 08:30 – 15:15 Základy práva 1 [A] (2) Online kurz
27. 11. 2020 08:30 – 15:15 Základy práva 1 [A] (3) Online kurz
28. 11. 2020 08:30 – 15:15 Základy práva 1 [A] (4) Online kurz

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184