Předmět :: Základy práva: sociální zabezpečení

Calendar Kalendář

Anotace

Předmět uvádí studenty hlouběji do současného stavu sociálního zákonodárství v ČR. Dává možnost získat praktickou orientaci v oblasti sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci.

Cíle: Studenti si osvojí znalosti právních aspektů sociálního zabezpečení v ČR.

Rámcový rozpis učiva: sociální zabezpečení: pojetí, sociální práva, základní pilíře, financování dávky nemocenského pojištění: nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství dávky důchodového pojištění: zákon o důchodovém pojištění dávky státní sociální podpory: zákon o státní sociální podpoře životní minimum a existenční minimum, Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu služby sociální péče, zákon o sociálních službách pomoc v hmotné nouzi mimořádné výhody poskytované zdravotně postiženým a starým občanům. Pomoc OZP podpora v nezaměstnanosti problematika uprchlíků na území ČR: právní postavení uprchlíka, podmínky získání statutu uprchlíka, nároky uprchlíků, řešení konkrétních problémových situací, pobyt cizinců na území ČR, problematika státního občanství

Výstupy: zkouška prověřující znalosti studentů z přednášek a povinné literatury

Způsob hodnocení: Zkouška

V tomto školním roce →

Základy práva: sociální zabezpečení (LO 2021/2022 / A :: dálková)

Calendar Kalendář

Druh skupiny: dálková
Způsob výuky: Přednáška
Počet hodin v týdnu: 2
Počet týdnů v semestru: 6

Učitelé: Jana Zemanová

V minulých letech →

Archiv →

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184